Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Herbegraven kind 0 jaar

11 april 2008

Vraag nummer: 5351 (oude nummer: 10615)

Mijn zusje is 45 jaar geleden op 0-jarige leeftijd overleden.
Nu ligt zij op een ander graf dan waar mijn ouders liggen.
Mijn moeder is vrij recent begraven (jan. 2008).
Wij (4 kinderen) willen ons zusje laten herbegraven in het graf van vader en moeder.
Kunt u ons informeren over het volgende:
> mogen wij zelf de (her) begrafenis regelen
> zo ja, waar dienen wij rekening mee te houden
> zo nee, hoe dan wel >kan dit zonder begrafenisondernemer geschieden
> kunnen wij zelf een kistje kopen
> zijn er nog overige beperkingen / regelgeving waar wij rekening mee dienen te houden

Graag hoor ik van u

B.v.d

R

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In principe is het zeker mogelijk om de stoffelijke resten van uw zusje op te (laten!) graven en bij uw vader en moeder in het graf bij te plaatsen. Mits er nog plaats is, natuurlijk. Het moet dan wel een 3-persoons graf zijn en uw vader en moeder moeten diep genoeg begraven zijn. Anders is het wettelijk en technisch niet mogelijk. Een her te begraven stoffelijk overschot, hoe klein het feitelijk ook is, moet een 'eigen plek' in een graf krijgen. Het is een volwaardig mens, volgens de systematiek van de wet. Als er boven uw ouders onvoldoende plaats is, kan en mag het niet.

U kunt uw zusje op laten graven, maar het opgraven mag u zelf niet doen. Waarschijnlijk mag u er niet eens bij zijn; dat is althans in de meeste regelingen van begraafplaatsen zo vastgelegd. Het kan zijn dat de beheerder van de begraafplaats de opgraving door eigen personeel laat uitvoeren, en anders moet er een bedrijf voor worden ingehuurd. De beheerder kan u zeggen welke bedrijven daar voor in aanmerking komen.

Voor de opgraving is verlof nodig van de burgemeester. Dat is in een geval als dit, als het gaat om een kind dat zo lang geleden overleden is en dat nu in het graf van haar ouders wordt bijgezet, geen enkel probleem. Maar zonder verlof mag de begraafplaatshouder niet laten opgraven.

In het graf van uw ouders zal natuurlijk begraven moeten worden. U kunt begraven zonder uitvaartondernemer, maar iemand moet natuurlijk wel regelen dat het graf gedolven wordt en weer gedicht wordt. U kunt de mogelijkheden met de beheerder van de begraafplaats bespreken.

Ja, u kunt zelf een kistje kopen. Maar een kistje moet voldoen aan wettelijke eisen. Die houden vooral in dat geen kunststoffen verwerkt mogen zijn. Het is niet per se nodig om een kist te gebruiken, overigens. De resten mogen in een doek gewikkeld zijn, of in een eenvoudige juten zak geborgen worden.
U mag niet bij de opgraving aanwezig zijn, maar zeker wel bij de begraving.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven' van de hoofdrubriek 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder