Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Herbegraven doodgeboren kindje mogelijk?

15 april 2003

Vraag nummer: 2176 (oude nummer: 2584)

Tue, 15 Apr 2003 21:55

In okt. '88 is ons doodgeboren zoontje op de R.K. begraafplaats bij onze kerk begraven. Hij is op het gedeelte voor volwassenen begraven op een klein, nog beschikbaar plekje. De begravenis en het grafje is toen geregeld door een begrafenisondernemer. Kosten zijn aan de begrafenisondernemer betaald. Papieren hebben we niet gekregen.
Recentelijk is ons medegedeeld (telefonisch) dat men voornemens is om in september, het gedeelte waar ons zoontje ligt, te ruimen. Op onze vraag of wij ons zoontje kunnen laten herbegraven, werd negatief gereageerd. Er werd ons medegedeeld dat er toch niets meer van over is en dat er dus niets is om her te begraven.
Onze wens is om toch een plekje op de begraafplaats te behouden waar wij ons zoontje kunnen herbegraven. Kosten is geen probleem.
Onze vraag is: Wat zijn onze mogelijkheden/rechten in deze situatie ?

m.vr.gr. P.Schamper

Antwoord:

Geachte heer,

Zeker hebt u recht om de stoffelijke resten van uw zoontje, ook al is het misschien maar heel weinig, te laten herbegraven.
Het bestuur van de begraafplaats heeft niets te beslissen over een op- en herbegraving. U beslist! En u hebt verlof nodig van de burgemeester, maar dat is in een geval als dit een formaliteit.
Een andere zaak is of het bestuur van de begraafplaats een nieuw graf voor herbegraving uit wil geven. Men is daartoe niet verplicht, alhoewel ik zou menen dat een parochiƫle begraafplaats bestemd is voor parochianen, zoals uzelf en uw zoontje.

U zou trouwens kunnen overwegen om geen kindergraf, maar een gewoon graf te nemen, waar u later zelf ook bij zou kunnen. Als de stoffelijke resten voldoende diep begraven worden, is er feitelijk ruimte voor u en uw vrouw. Ook als een graf 2-persoons is, want stoffelijke resten hoeven niet mee te tellen als een qua formaat en volume 'volwaardig' persoon, als men een beetje van goede wil is.
Als u het graf ook al als eigen graf zou aanschaffen, zijn de kosten van het graf en een monument onder bepaalde omstandigheden ook fiscaal aftrekbaar te maken. Zie elders in deze adviesrubriek.

Ik ga verder niets vertellen over het aanvragen van verlof en zo, want dat heb ik al zeer vele malen gedaan in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven'.

Wat u wilt, kan zonder meer. Verlof van de burgemeester is een formaliteit.
En tja, misschien worden er wel weinig of zelfs geen stoffelijke resten meer gevonden. Dat zou kunnen. Dat is van tevoren niet te voorspellen. Maar ik heb wel eens vaker geschreven dat ook dan een paar symbolische scheppen zand uit het oorspronkelijke grafje, waarin het lichaampje is opgenomen, van grote gevoelswaarde kunnen zijn. Dus laat u niet zomaar van uw voornemen afbrengen, zou ik zeggen.

mr W.G.H.M. van der Putten

15 april 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder