Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Geen graf, toch een gedenkplaats? (dood geboren kinderen)

29 oktober 2002

Vraag nummer: 1380 (oude nummer: 1732)

Sat Jun 17 21:19:51 2000

Mijn tante beviel in 1959 na 28 weken zwangerschap van een drieling. Eén van de babies heeft korte tijd geleefd, de andere twee werden dood geboren. Naar zeggen zijn deze kinderen begraven op de begraafplaats van dit R.K. ziekenhuis, in die tijd onder beheer van de Zusters van Liefde. In 1980 is dit ziekenhuis afgebroken (elders herbouwd)en is er op deze plek een verzorgingshuis gebouwd. Ik ben bezig bij de diverse betrokken instanties en de gemeente navraag te doen betreffende de verdwenen begraafplaats.
Ik heb diverse van uw antwoorden gelezen. VRAAG: kan mijn tante alsnog een soort van graf of gedenkplaats op een kerkhof laten aanleggen?

Ikzelf heb vorig jaar ontdekt dat mijn in 1979 doodgeboren dochter gewoon begraven was, op een plekje van een begraafplaats waar allemaal van deze kindjes liggen. Met één telefoontje wist ik hoe wat en waar! Terwijl ik tot die tijd dacht dat het in een soort van kuil met ziekenhuis afval was beland. Er was ons verteld: "Ergens op 'n begraafplaats (welke?), onder een boom, waar het ziekenhuis allemaal van dat soort gevallen laat". Een enorme troost voor mij en na 20 jaar kon de echte rouwverwerking beginnen. Ik had het kindje nooit mogen zien of vasthouden, omdat het al 8 dagen dood in mijn buik had gezeten en volgens de arts daardoor te zwart en ontoonbaar was geworden. Ik had gekozen om te wachten tot de natuur de bevalling zou beginnen. Men had mij niet verteld dat het kindje dan ontoonbaar zou zijn.
Mijn tante heeft dus een vergelijkbaar iets, alleen erger meegemaakt ook zij heeft haar drie kinderen nooit gezien of vastgehouden, ook het levende niet! En nu wil ik haar helpen en steunen om dit verlies na 41 jaar te kunnen gaan verwerken. Bij voorbaat dank voor uw aandacht.

Antwoord:

Sun Jun 18 14:05:51 2000

Geachte mevrouw,

Ik kan kort zijn: natuurlijk is het mogelijk om op een begraafplaats nog een graf of gedenkplaats te laten aanleggen.
Er is geen enkele verplichting om in een graf te begraven, dus wie een (eventueel kinder)graf(je) koopt of huurt, kan daar, zonder iets te begraven een steen(tje) op zetten of een ander monument of wat dan ook.
Sommige gemeenten en een enkele kerkelijke begraafplaats hebben ook in hun reglementen staan dat ze dat soort gedenkplaatsen uitgeven. Maar ook als het niet met name wordt genoemd is het geen enkel probleem, want zo'n gedenkplaats is niets anders dan een gewoon graf.

En ik mag gelukkig constateren dat tegenwoordig heel anders wordt omgegaan met levenloos geboren kinderen...

mr W.G.H.M. van der Putten

18 juni 2000

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder