Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Een eigen kindergraf (voor 2 tijdens zwangerschap overleden kinderen)


3 januari 2006

Vraag nummer: 4208  (oude nummer: 7206)

Er komt ons de volgende situatie vraag tegemoet.

Een vrouw is op dit moment zwanger van een drieling. Thans is reeds bekend dat 2 kinderen zijn overleden. Deze kinderen laat men zolang mogelijk "zitten".
Na de "bevalling" zijn er dus 2 "vooroverléden" kinderen. De ouders hebben nu reeds de wens te kennen gegeven om die beide kinderen, gehuld in een wade naast elkaar te willlen begraven op één en dezelfde diepte in een eigen kindergrafje.
Graaf uw advies in deze

Antwoord:

Geachte heer,

U weet dat de regelgeving voorschrijft dat iedere overledene in een eigen graf moet worden begraven. Met een 'eigen' graf bedoel ik: een grafruimte voor zich alleen (met minstens 30 cm afstand aan alle kanten tot andere graven/overledenen; zie het Besluit op de lijkbezorging).
Een uitzondering kan worden gemaakt voor doodgeboren menselijke vruchten die na een kortere zwangerschapsduur dan 24 weken ter wereld zijn gekomen. Als men de overleden kinderen laat zitten (wat op zich medisch verstandig is, heb ik in meer gevallen begrepen) dan komen die dode vruchten na een langere zwangerschapsduur ter wereld.

De wet maakt geen onderscheid hoe lang of dat een kind al in de baarmoeder overleden is. Er wordt sowieso al van een tijdens de zwangerschap overleden kind uitgegaan, maar de termijn van overleden-zijn speelt geen rol. Als de zwangerschap langer dan 24 weken duurde, moet ieder kind in een apart graf worden begraven. De wet staat geen uitzonderingen toe.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >