Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewijsstuk van het bestaan van een doodgeboren kind


30 december 2011

Vraag nummer: 27043

Er zijn hier in het dorp ouders van wie in 1981 een kindje na een voldragen zwangerschap, bij de bevalling is overleden. Zij hebben hem een naam gegeven maar dit staat, zoals toen gebruikelijk, nergens geregistreerd. Ze hebben geen enkel ander ‘stuk’ waar hij op genoemd wordt.
Ze hebben zich er altijd bij neergelegd dat er een graf is en zij waren erbij toen hij begraven is.
Gezien alles wat in de publiciteit gekomen is en de veranderingen die gaande zijn, raakt het hen zeer en opnieuw komt het verlangen om iets tastbaar te hebben waaruit blijkt dat er een kindje(zoontje) is geweest.
Vanwege onze jarenlange ervaring als uitvaartverzorgers weten wij dat er altijd stukken worden en werden afgegeven na de geboorte van een kind. Levend, overleden of te vroeg, altijd was er een formulier van arts/verloskundige. Bij overleden en te vroeg geboren kinderen, waarvan geen aangifte gedaan hoefde of kon worden, moesten deze verklaring afgegeven worden als vervanging van een verlof tot begraven. Zo kon er begraven of gecremeerd worden. (Een dergelijk formulier omvatte een tekst als: Arts….te…. verklaart dat uit …-meisjesnaam-… een overleden kind/zoon/dochter is geboren. D.d….) Het lijkt ons dat de gemeente (administratie v.d. begraafplaats) een verlof / document / en ook dergelijke verklaring in de administratie bewaart.
Wij hebben bij betreffende gemeente navraag gedaan en deze hebben tot in oude archief kasten gezocht maar behalve de registratie van, in deze het graf, is er niets! Geen enkel document. Deze werden altijd vernietigd, was het antwoord.
Heeft u enig idee hoe we deze ouders iets kunnen geven of hoe, of wat??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp de kwestie. Maar inderdaad is het zo dat het verlof tot begraven of een vervangend formulier in 1981 net als tegenwoordig niet door de administratie van de begraafplaats bewaard hoefde en hoeft te worden. Ik denk inderdaad ook dat het document vernietigd is. Het verlof tot begraven doet alleen dienst op het moment van de begraving. Als geconstateerd wordt dat het verlof er is, kan er begraven worden. En dan kan het verlof of formulier worden weggegooid.
Ik adviseer begraafplaatsadministrateurs alleen om het verlof nog te gebruiken om de juiste (schrijfwijze van de) personalia van de overledene te controleren alvorens ze in de computer te zetten.

Ik weet niet hoe deze ouders nog iets gegeven kan worden. Het is wijsheid achteraf om te zeggen dat ze toen zelf een kopie van de verklaring hadden moeten bewaren. Maar kopieertoestellen waren in 1981 minder voorhanden dan tegenwoordig, nu iedereen op een printer kan kopiëren. Destijds moest men dat op een kantoor doen of op het postkantoor, zo herinner ik mij.
Maar ik meen dat tegenwoordig veel gemeenten wel heel soepel zijn in het alsnog registreren van overleden kinderen. Ik zou dus met de gemeente overleggen.
Als het kind begraven is of is geweest, moet uit de begraafplaatsadministratie blijken dat er ooit wel een begraving was. Dat is dan toch ook een min of meer formeel document, zo'n uittreksel uit de administratie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden.
Zoals de vraag: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE