Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

As vrijgeven (van te vroeg geboren kind)

14 augustus 2011

Vraag nummer: 25512

Geachte heer van der Putten,
als je een kindje te vroeg geboren, na een zwangerschap van 22 weken, laat cremeren, welk termijn staat hiervoor voor het afhalen van de as?

met vriendelijke groeten
Marie-José Dohmen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dan geldt de gewone bewaartermijn van een maand na de crematie. Wie een te vroeg geboren kind - onverplicht - laat cremeren, heeft verder te maken met de gebruikelijke regels voor cremeren. De houder van het crematorium mag hier niet van afwijken.

Zie: Waarom na de crematie een maand wachten op de as?


Zie andere vragen zoals vraag Crematie foetus.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP:
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder