Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

<24 weken zwangerschap

15 januari 2008

Vraag nummer: 5123 (oude nummer: 10109)

Als een kindje na < 24 weken zwangerschap geboren wordt maar het heeft wel geleefd zijn er dan wel wettelijke verplichtingen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Onder de oude wetgeving tot 1991 was het zo dat ieder kind dat na de geboorte geleefd heeft, als een overledene gold, die volgens de regels van de wet moest worden begraven of gecremeerd, ook al was het een vrucht van 20 weken oud die 3 minuten geleefd heeft.

Sinds 1991 is het zo dat een kindje dat korter dan 24 weken tevoren verwekt is, niet meer onder de Wet op de lijkbezorging valt, ook als het na de geboorte enkele uren of dagen geleefd heeft.

Feitelijk betekent dat dat de ouders de vrijheid hebben om zo'n kind wél gewoon te begraven of te cremeren, als ze willen. Maar er is geen wettelijke verplichting tot begraven of cremeren; het kind kan ook als specificiek ziekenhuisafval worden afgevoerd. Maar daar zullen mijns inziens weinig ouders voor kiezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder