Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Waar euthanasieverklaring inleveren?


18 november 2012

Vraag nummer: 32738

Waar of bij wie kan ik een ingevulde verklaring inleveren ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Men moet een euthanasieverklaring pas overhandigen aan de behandelend arts of het ziekenhuis, op het moment dat euthanasie aan de orde kan zijn.

Het is niet zo dat men daadwerkelijk euthanasie krijgt als men in de beschreven situatie belandt als er alleen een schriftelijke verklaring is. Dit is een veel voorkomend misverstand.
Een wilsverklaring kan in sommige situaties inderdaad helderheid scheppen, of aanleiding zijn voor een gesprek tussen arts en patiënt.
Patiënten denken vaak dat ze daadwerkelijk euthanasie zullen krijgen als ze een standaard wilsverklaring inleveren waarin staat dat ze euthanasie willen als ze gevorderd dement zijn, kinderen niet meer herkennen of in coma raken. Een wilsverklaring is alleen ondersteunend.
De wet staat toe dat een schriftelijk verzoek het mondelinge verzoek vervangt als de patiënt niet meer in staat is zich te uiten. Maar een arts moet vervolgens nog altijd vaststellen of aan de andere zorgvuldigheidseisen voor euthanasie is voldaan. Als een patiënt de eigen wil niet meer kan uiten, bijvoorbeeld door gevorderde dementie of coma, dan is het vaststellen van de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek veel complexer. Een schriftelijke euthanasieverklaring is hierin niet doorslaggevend.
Ook het vaststellen van de ondraaglijkheid van het lijden en het bestaan van eventuele alternatieven is in een dergelijke situatie vrijwel onmogelijk. Euthanasie louter op basis van een wilsverklaring, bijvoorbeeld bij patiënten met gevorderde dementie, is dan ook nog nooit voorgekomen. Wel wordt jaarlijkse bij enkele patiënten met beginnende dementie euthanasie toegepast. Deze zijn tot nu toe allemaal als zorgvuldig beoordeeld door de toetsingscommissie euthanasie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


Zie ook de Belgische hoogleraar Keirse:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >