Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Levensbeeindiging bij dementie


21 juni 2011

Vraag nummer: 24733  (oude nummer: 16824)

Geachte Mr.v.d.Putten,
Uw model euthanasie-verklaring gelezen.
Bij mijn vrouw is de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Zij heeft de wens uitgesproken, dat zij niet verder wil leven als het niet meer mogelijk is om thuis verzorgd te worden en zij niet meer in staat is om op enige wijze haar wil tot uitdrukking te brengen.
Mijn vraag is: Is de door U gevraagde verklaring voldoende? Is het nodig om de verklaring aan te vullen, zodat ik of onze kinderen op zeker moment de beslissing kunnen nemen.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik durf niet te zeggen dat mijn model-euthanasieverklaring voldoende is voor de situatie van uw vrouw. Ik denk het niet.

Dementie betekent niet zonder meer een uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
Ook als iemand niet meer thuis verzorgd kan worden en niet meer in staat is om op enige wijze zijn of haar wil tot uitdrukking te brengen, is nog niet per definitie sprake van een uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Al kan ik heel goed begrijpen dat dit een schrikbeeld is en sommige mensen zo niet verder willen leven.

Ik adviseer u om lid te worden van de NVVE. Dat kost slechts EUR 17,50 per jaar. De NVVE lijkt mij de meest geeigende instantie om uw vrouw in deze situatie van advies te dienen. Zie www.NVVE.nl.

Overigens kan een euthanasieverklaring altijd zinvol zijn. Men kan onverhoopt ook nog met andere situaties van doen krijgen dan dementie alleen.

Zie verder in de Infotheek van deze site onder 'Wensen vastleggen' voor tips over testament, codicil etc.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE