Wlb: bescherming belangen nabestaanden?


1 december 2005

Vraag nummer: 4146  (oude nummer: 6974)

Strekt de Wet op de lijkbezorging ook ter bescherming van belangen van nabestaanden?
Zo ja, in welke bepalingen van de wet is deze gedachte vervat dan wel terug te vinden?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, de Wet op de lijkbezorging heeft niet de bescherming van de belangen van nabestaanden tot doel. Wel de bescherming van de wens van de overledene. Soms komt dat overeen met de wens of het belang van nabestaanden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >