Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wetten en regels


20 mei 2008

Vraag nummer: 5417  (oude nummer: 10728)

Welke wetten en regels zijn er rondom het begraven en het cremeren?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat zijn de Wet op de lijkbezorging (Wlb), het Besluit op de lijkbezorging en het Lijkomhulselbesluit.
Die kunt u op deze site vinden, eerst links onder de button Bibliotheek en vervolgens in het kadertje verder Wet en regelgeving. Ook Wijzigingen Wlb gaat over (wijziging van de) wetgeving.

Ook is het zo dat begraafplaatsen en crematoria eigen regels hebben voor de gang van zaken. Begraafplaatsen bijvoorbeeld over hoeveel personen in een graf begraven mogen worden, hoe lang de graven worden uitgegeven en wat voor soort monument op een graf geplaatst mag worden. Begraafplaatsen hebben daarvoor beheersverordeningen of beheersreglementen en crematoria soms ook beheersverordeningen en algemene voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE