Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat te doen als de vriendin van een overleden vader, na overlijden niets laat horen.


2 september 2004

Vraag nummer: 3291  (oude nummer: 4600)

Mijn vriendin haar stief vader is pas overleden.Tot voor het opnemen in het ziekenhuis ging zij goed om met haar vaders vriendin.
Omdat deze vriendin meer aan zich zelf dacht werd dit contact slecht. Nu na het overlijden van mijn vriendin haar stiefvader sluit zij mijn vriendin helemaal buiten alles. Mij vriendin wil nu alleen een paar spullen, die van haar moeder waren, maar zij krijgt 0 op het rekest. Ter ver duidelijking de stiefvader en zijn vriendin woonden officieel niet samen.Het probleem s echter, dat de vriendin alleen bij zijn spullen , en papieren kan komen. Wat kunnen wij hieraan doen?
Hartelijk dank Arjan Xxxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is een hele moeilijke vraag, omdat je (ik) geneigd ben een oplossing in de eerste plaats te zoeken in de persoonlijke verhoudingen en het karakter. En die ken ik natuurlijk niet. Ik kan van een afstand vele tientallen redenen en omstandigheden verzinnen.
Misschien is het goed om eens op bezoek te gaan en belangstelling voor haar te tonen zonder direct over die spullen te beginnen. Wellicht kunnen ook goede vrienden of bekenden van beiden worden ingeschakeld om er eens over te praten. Maar waarschijnlijk heeft uw vriendin dat al geprobeerd.

Wat de juridische kant betreft: de eerste vraag is: wie is of zijn erfgenaam van de stiefvader. En de tweede: is uw vriendin ook erfgenaam? Als uw vriendin erfgenaam is, kan zij op haar strepen staan en eisen dat zij toegang tot de spullen krijgt, lijkt mij. Desnoods met behulp van een advocaat. Van een notaris hoeft u in dit soort gevallen mijn inziens geen hulp te verwachten, omdat de notaris zich altijd neutraal opstelt en geen belangenbehartiger is, zoals een advocaat dat wel is. Wel kan een notaris vertellen hoe de juridische situatie is, of er wel of geen aanspraken zijn. Maar als hij meent dat u rechten hebt, zal hij niet voor u brieven gaan schrijven of andere acties ondernemen.

Als uw vriendin geen erfgenaam is, heeft zij alleen een morele aanspraak op spullen die van haar moeder waren. Maar... waarom heeft ze die dan niet eerder gehad of gevraagd, nog voor haar stiefvader was overleden? Wellicht liggen er echter nog oude aanspraken, omdat uw vriendin in elk geval wel erfgenaam was van haar moeder.

Zonder concrete en volledige gegevens is een advies niet mogelijk. Als uw vriendin er zo niet uitkomt, zie ik de hulp van een advocaat als enige mogelijkheid.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE