Wanneer weduwe? (vermoedelijk overlijden)


7 november 2009

Vraag nummer: 7064  (oude nummer: 14303)

Wanneer wordt de vrouw van een man die in het buitenland verdronken maar niet gevonden is tot weduwe verklaard en hoe verloopt die procedure ?

Antwoord:

Geachte heer,

Niemand wordt tot weduwe verklaard. Hooguit wordt een vermiste persoon vermoedelijk dood verklaard (en als die dan gehuwd was kan de echtgenote of echtgenoot zich weduwe of weduwnaar beschouwen).

Bij de rechtbank kan (via een advocaat) een 'verklaring van vermoedelijk overlijden' worden aangevraagd. Het Burgerlijk wetboek kent hier een regeling voor.
Voorwaarde voor het afgeven van een verklaring van vermoedelijk overlijden is dat de betrokkene gedurende dat hele jaar wordt vermist en dat er ook omstandigheden zijn, die zijn of haar dood waarschijnlijk maken.
De verklaring van vermoedelijk overlijden is van groot belang. Een verzekeringsmaatschappij zal (bijvoorbeeld in geval van pensioen of hypothecaire levensverzekering) pas uitkeren als die verklaring overgelegd kan worden. Natuurlijk is e.e.a. van belang voor het erfrecht en voor het geval de achtergebleven echtgenoot wil hertrouwen.

Vanaf 1 augustus 2002 geldt het volgende stelsel:
- de dood van de vermiste is niet zeker: na vijf jaar kan de verklaring van vermoedelijk overlijden worden aangevraagd;
- de dood van de vermiste is waarschijnlijk: na een jaar kan de verklaring van vermoedelijk overlijden worden verzocht;
- de dood van de vermiste is als zeker te beschouwen: de rechtbank kan onmiddellijk worden gevraagd om te verklaren dat de vermiste is overleden.

Het hangt dus van de omstandigheden af hoe snel de rechtbank een verklaring van vermoedelijk overlijden kan afgeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn