Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Waar hebben nabestaanden recht op? (schuldsanering)


16 maart 2005

Vraag nummer: 3761  (oude nummer: 5721)

Onze zoon is overleden(zelfdoding)hij was 35 jaar oud.
Hij zat in de schuldsanering, nog twee maanden.
onze vraag is:
hij is altijd overal voor verzekerd geweest, maar om dat hij maar zo weinig kreeg is hij overal geroujeerd, want hij kon die verzekeringen niet meer betalen.
is de bewindsvoerster dan niet verplicht om hier wat aan te doen, zodat hij toch verzekerd is, nu draaien wij, de ouders voor deze kosten op.
en hij heeft naar zijn overlijden nog ziekengeld ontvangen, aan wie hoort dit toe, aan de ouders of de bewindsvoerster.
wij zijn wel naar een notaris geweest en hebben een verklaring van erfrecht opgemaakt, met daarin vermeld,dat al zijn bezittingen na deze dood voor de erfgenamen zijn, en de schulden die hij had, afstand hebben van gedaan.
zou U ons hiermee een beetje willen helpen.
onze hartelijke dank
Fam Lxxxx uit Axxxx

Antwoord:

Geachte familie,

Een triest verhaal, helaas.
Maar tot mijn spijt kunnen wij u hier ook niet mee helpen. De regels voor de WSNP en schuldsanering zijn aparte vakgebieden waar wij geen verstand van hebben.

Voor zover u (deel)vragen hebt over de erfenis en rechten en plichten van nabestaanden/erfgenamen, moet ik u verwijzen naar de collega-rubriek Notarieel advies.

Deze adviesrubriek gaat alleen over de uitvaart en begraven en cremeren.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE