Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verantwoordelijkheden (kan ik uitvaart schoonmoeder regelen?)


14 maart 2008

Vraag nummer: 5279  (oude nummer: 10455)

Geachte mijnheer,mevr.
Ik ben de schoonzoon van een bejaarde dame die in een verpleeghuis is opgenomen. Ze is niet meer in staat om aan te geven wat ze wil. Haar twee dochters komen sinds 2001 niet meer bij haar en zullen dat ook in de toekomst waarschijnlijk niet doen. Haar derde dochter, mijn vrouw, is inmiddels overleden.
Ik ben de enige die voor haar begeleiding zorgt. In haar testament ben ik executeur. Mijn vraag: Wat nu als zij komt te overlijden. Kan ik de crematie regelen en de formulieren die betrekking hebben op overlijden en uitvaart ondertekenen. Moet hiervoor een machtiging worden afgegeven? Hartelijk dank voor uw reactie.
Hoogachtend, P.C. Xxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, u kunt als executeur-testamentair de uitvaart regelen, als dat zo in het testament opgenomen is. En dat zou trouwens ook kunnen als u geen executeur was. Er is geen wet dat alleen eigen kinderen dat kunnen of mogen, of zoiets. U kunt dus de crematie regelen en de formulieren tekenen. Overigens, praktisch gesproken, als u problemen met uw schoonzussen zou verwachten, is het misschien niet onverstandig om alvast een uitvaartonderneming in te schakelen vóórdat zij van het overlijden in kennis worden gesteld.

Iets anders is dat u als executeur over uw daden - niet alleen de afwikkeling van de nalatenschap maar ook de uitvaart - verantwoording af moet leggen aan de erfgenamen. Dat zijn in ieder geval uw schoonzussen. U zelf niet, tenzij u wel als zodanig in het testament genoemd staat. Uw vrouw zou natuurlijk wel erfgenaam geweest zijn, maar zij is helaas overleden. Als u samen kinderen hebt, zijn uw kinderen de erfgenamen in plaats van uw vrouw.

Het is misschien verstandig om nadat u een soort van principe-opdracht aan de uitvaartondernemer hebt gegeven voor de uitvaart, om toch samen met de schoonzussen te overleggen over de invulling en kosten, om problemen achteraf te voorkomen. Maar of en hoe dat kan hangt ook weer erg af van de onderlinge verhoudingen binnen de familie.

Over de rechten en plichten van een executeur kan ik verder weinig zeggen. Dat is mijn vak niet. Dat is het terrein van de notaris.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten, de executeur, successierechten of problemen rond de nalatenschap e.d.; zie de toelichting bij deze rubriek.
Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de rubriek Notarieel advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE