Vaststelling van de dood volgens de wet


10 oktober 2003

Vraag nummer: 2540  (oude nummer: 3178)

Wanneer ben je volgens de wet dood?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het antwoord op die vraag vindt u nergens in een wet. De wetgever laat de beoordeling of en wanneer iemand overleden is over aan de medische wetenschap.
De wet regelt dus niet hoe of wanneer iemand dood is.
De wet regelt alleen dat áls iemand dood is – volgens de normen van de dames en heren medici – vervolgens aangifte van overlijden moet worden gedaan, het erfrecht in werking treedt, een arbeidsovereenkomst van rechtswege vervallen is, etc. etc. Maar dat is dus het vervolg en dat zijn de wettelijke gevolgen. Niet de dood zelf.

Zie vergelijkbare vragen in diverse sub-rubrieken zoals 'Vaststellen dood / verklaring van overlijden', 'Niet-natuurlijke dood', 'Lijkschouwing', 'Overig begraven / begraafplaats' e.d.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn