Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors
U bent hier: home / juridisch / overige / diversen / stamhouder

Stamhouder


6 april 2010

Vraag nummer: 7496  (oude nummer: 15621)

Geachte heer/mevrouw,

Is het begrip 'stamhouder' louter van symbolische waarde?
Kan de zgn stamhouder ook de oudste ongehuwde dochter zijn mits zij moeder is van kinderen die haar achternaam dragen?

M.vr.gr.
Aafje

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze adviesrubriek is bedoeld voor vragen over de wetten en regels voor begraven en cremeren.
Het begrip 'stamhouder' heeft daar niets mee van doen.
Maar ik kan er wel iets over zeggen.

Een stamhouder is iemand die een geslacht of familienaam in stand houdt door kinderen te verwekken. Nu niet alleen zonen maar ook dochters voor hun uit een huwelijk geboren kinderen hun eigen familienaam kunnen kiezen, houden niet alleen zonen een familienaam in stand. Tegenwoordig kunnen dus ook dochters stamhouders zijn.

Gehuwde ouders kunnen - bij de geboorte van het eerste kind - kiezen welke achternaam het kind krijgt, die van de vader of van de moeder. Maken zij geen keuze, dan krijgt het kind de naam van de vader. De gemaakte keuze geldt ook voor alle volgende kinderen die in het gezin geboren worden. Ook bij de adoptie van het eerste kind kunnen de ouders kiezen.

Als de ouders niet gehuwd zijn, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Als de vader het kind erkent, kunnen de ouders kiezen voor de achternaam van de moeder of de vader. Deze keuze vindt plaats bij de erkenning. De erkenning van het kind kan ook plaats vinden voor de geboorte van het kind. De naamskeuze vindt dan op dat moment plaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE