Privacywetgeving en overledenen


22 juni 2004

Vraag nummer: 3189  (oude nummer: 4441)

Ondergetekende is begraafplaatsbeheerder en webmaster van de parochiesite. In deze laatste hoedanigheid heb ik een "virtueel kerkhof" op de site geplaatst. Dit is - per jaar - een lijst van overledenen, die bij de parochie waren ingeschreven. Vermeld zijn de naam, de geboortedatum en de sterfdatum. Geen graflocatie-nummers. Alle overledenen, dus ook degenen, welke gecremeerd dan wel elders begraven zijn, worden in deze lijst vermeld. Ik kreeg de vraag, of de privacywetgeving zich hiertegen verzet.

met vriendelijke groet,

wim nolens

Antwoord:

Geachte heer Nolens,

Er is geen privacywetgeving, in die zin dat publicatie van bepaalde gegevens altijd verboden is. Er is de Wet bescherming persoonsgegevens, die zegt dat je gegevens moet gebruiken voor het doel waarvoor ze gegeven zijn en dat je geen gegevens moet verstrekken aan derden, zonder dat betrokkenen daar van af weten of kunnen weten.

Aan de andere kant heb je ook nog het Burgerlijk Wetboek dat zegt dat je andere mensen niet zomaar schade mag toebrengen. Ik zeg het maar even heel simpel. De vraag is of iemand geschaad is met een dergelijke dergelijk lijst.
Ik denk het niet. Het gaat om gegevens die op zich ook al openbaar zijn. Mensen hebben vaak zelf in een advertentie gemeld dat iemand overleden is. En bij de burgerlijke stand van de gemeente kun je zo een uittreksel uit het bevolkingsregister opvragen. Daar moet je voor betalen, maar het is wel openbaar.

Ik ben geen deskundige op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, maar ik zie in de door u bedoelde lijst en de manier van publiceren geen probleem.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn