Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijdingsuitkering


1 november 2010

Vraag nummer: 7732  (oude nummer: 16146)

Geachte heer,mevrouw
ik heb een vraag.
Mijn broer is onlangs overleden.
Hij had een uitkering wao van het UWV.
HIj woonde samen met 3 broers en deelden samen de kosten van het huis en huishouden.Wij hebben geen recht op de overlijdingsuitkering van het UWV. Klop dat
Met vrgr a.bow

Antwoord:

Deze adviesrubriek gaat over de regelgeving voor begraven en cremeren. Niet over uitkeringen.

Wellicht kunt u uw vraag kwijt in de collega-adviesrubriek Financiele Planning. http://www.uitvaart.nl/page_2115.html

Op de site https://www.regelhulp.nl/overzicht/overlijdensuitkering/
staat nog het volgende

Overlijdensuitkering

Bij overlijden hebben nabestaanden recht op een overlijdensuitkering, ook wel uitkering bij overlijden genoemd.

Nabestaanden
De langstlevende echtgenoot komt als eerste in aanmerking voor de overlijdensuitkering. Is er geen echtgenoot, dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Als deze er niet zijn, dan is de overlijdensuitkering voor degene met wie de overledene samenleefde. Het gaat dan om de persoon voor wie de overledene grotendeels in de kosten van bestaan voorzag.

Hoogte uitkering
De overlijdensuitkering is gelijk aan één bruto WAO-maanduitkering. UWV berekent bij overlijden ook meteen het opgebouwde vakantiegeld en keert het uit. Het kan zijn dat de netto WAO-uitkering na het overlijden nog een tijdje is doorbetaald. In dat geval brengt UWV de te veel betaalde uitkering in mindering op de overlijdensuitkering.

Aanvragen
De overlijdensuitkering vraagt u aan met het formulier Aanvraag overlijdensuitkering. De nabestaanden ontvangen dit formulier automatisch van UWV als iemand met een WW-, Ziektewet-, WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering overlijdt. Door de vragen op het formulier te beantwoorden kunt u zelf nagaan of het zin heeft om de aanvraag in te sturen.

Had de overledene een Ziektewet-, WAO-, WIA-, WAZ-, of Wajong-uitkering? Dan kunt u het formulier terugsturen naar de afdeling Uitkeren van het UWV-kantoor dat de uitkering betaalde. Had de overledene een WW-uitkering? Stuur het formulier dan terug naar het adres dat op het formulier staat.

Binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u van UWV of u de uitkering ontvangt.

Zie ook
http://www.uwv.nl/particulieren/zoekresultaat/index.aspx?zoek=overlijden+uitkering&xxx=Zoek

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE