Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijdensuitkering Abw / WWB


20 januari 2004

Vraag nummer: 2819  (oude nummer: 3825)

In de rubriek "kosten en advies" van uw site wordt melding gemaakt van een overlijdensuitkering van 3 maanden indien iemand loon of uitkering heeft. In het kader van de Algemene bijstandswet ( vanaf 01-01-2004 de Wet Werk en Bijstand WWB) is dit echter alleen het geval indien de overledene nabestaanden heeft met wie hij of zij een gezamelijke huishouding voerde. Indien het gaat om een alleenstaande met zelfstandig wonende kinderen, wordt de Abw uitkering op de dag na het overlijden beëindigd.

De melding op uw site schept in deze een foute verwachting bij de nabestaanden van een onlangs overleden cliënte van mij ( ik ben bijstandsconsulent).
Zover ik in de Abw ( alleenstaande cliënte overleed d.d. 18-12-2003 dus Abw is nog van toepassing) kan bezien wordt de uitkering per 19-12-2003 beëindigd en is het van de draagkracht van de nabestaanden afhankelijk of er in deze een bijdrage in de begrafeniskosten gegeven kan worden op basis van bijzondere bijstand.

Graag uw advies in deze of ik in de mogelijkheden van de Abw iets over het hoofd heb gezien. De nabestaanden hebben een eigen huishouden en een goed inkomen. Zover ik weet hebben zij geen afstand gedaan van de erfenis en dienen zij ook de kosten van de begrafenis te betalen.

In deze graag advies of ik iets over het hoofd heb gezien, danwel een aanvulling op de in uw publicatie genoemde overlijdingsuitkering van 3 maanden in het geval iemand loon of een uitkering ontvangt.

Bij voorbaat dank voor de moeite,

Chris Vaes
Bijstandsconsulent Cranendonck.

Antwoord:

Geachte heer Vaes,

Hartelijk dank voor uw reactie. Het is altijd plezierig als iemand de moeite neemt om op onjuistheden te attenderen.
De rubriek "Kosten en Advies" van de site Uitvaart.nl valt niet onder mijn competentie en verantwoordelijkheid, maar ik heb uw reactie direct doorgegeven aan de webmaster en de redacteur. Ik neem aan dat zij de tekst zonodig aanpassen.

Ik heb ook even de antwoorden op enkele vragen in mijn adviesrubriek gecheckt, maar ik heb nergens staan dat iemand 3 maanden een uitkering krijgt. Pffff.... gelukkig....

Voor zover ik het kan bezien, klopt uw betoog helemaal.
Een overlijdensuitkering is in de regel alleen aan de orde als het gaat om de levenspartner of personen die deel uitmaken van het gezin van de overledene. Het is geen bonus voor meerderjarige erfgenamen.
Bij uitkeringen voor een overledene in loondienst die gebaseerd zijn op een CAO kunnen zich wellicht nog varianten voordoen, maar die ken ik niet.
Als de nabestaanden meerderjarig zijn en een goed inkomen hebben, is er geen enkele reden voor bijzondere bijstand.

Nogmaals dank voor uw reactie,
mede namens de beheerder van de site Uitvaart.nl,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE