Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijden vader (en opdrachtgeverschap)


6 juli 2011

Vraag nummer: 25322  (oude nummer: 16860)

Geachte meneer Van der Putten,

Vorig jaar is mijn vader overleden en zonder medeweten van ons, zijn 2 kinderen, gecremeerd. Dit behoorde volgens testament tot de taak van de notaris, zij is executeur testamentair. Zij is echter niet op de hoogte gesteld van zijn overlijden. Wij zijn een week na de crematie. Na overlijden heeft de opdrachtgever van de crematie via een notaris onze notaris aan laten schrijven om te weten te komen of zij belanghebbenden waren mbt een erfenis. Dit bleek NIET het geval.
Zonder verklaring van erfrecht heeft men vervolgens de kamer van het verzorgingshuis leeggehaald en tevens, door in bezit te zijn gekomen van de sleutel hierdoor, zijn woning. Wij vernamen gisteren pas van de notaris dat een Verklaring van erfrecht verplicht is om iets van een overledene in ontvangst te mogen nemen.
Kunt u mij nu zeggen welke documenten vereist zijn opdat men opdrachtgever kan en mag zijn tot cremeren of begraven van een overledene ?
(-- met wie men geen familie relatie heeft en
--waar geen bewijs van is dat dit de wens van de overleden is geweest)?

Zoals het nu schijnt, kan men willekeurig wie laten cremeren of begraven?
Inmiddels is er via een Officier van Justitie opdracht gegeven tot een strafrechterlijk onderzoek, nadat ik een jaar heb geleurd bij de politie met diverse bewijslast, alleen deze twee dingen zijn ons onduidelijk en de noatris kon tot op heden geen duidelijkheid verstrekken.

Wij haden vanwege een zeer traumatische jeugd geen contact met vader, maar zijn testament uit 1982 is ongewijzigd gebeleven en wij zijn dus zijn wettige erfgenamen. Alleen; er is niets meer te erven.
Wel zijn uitspraken van een buurvrouw op dvd dat alles na overlijden is meegenomen en een brief van de "dader" dat zij het ons niet gunden. Beiden in bezit van de recherche. echter; deze onderzoekt niets en wij proberen dus zelf alles uit te pluizen. telkens worden wij weggezet als "erfgenamen die boos zijn dat er geen erfenis is" maar daar gaat het ons niet om; wij willen de ethiek van deze kwestie helder hebben. een testament is een rechtsgeldig document en dient geƫerbiedigd te worden. Het is onze coulance om zaken uit de erfenis weg te geven.

Alvast hartleijk dank voor al uw gegeven antwoorden op vragen van allen die worstelen met kwestie betreffende overlijden en uitvaart en alles wat hierbij kan komen. We begrepen dat ons verhaal uniek is/lijkt te zijn.

Met vriendelijke groeten, Jo-Anne Spier

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vragen liggen deels op het terrein van het erfrecht. De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht. Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u voor erfrechtkwesties dan wel terecht kunt, zoals de rubriek Notarieel advies.

Mij lijkt, op het eerste gezicht, dat het leeghalen van de kamer van het verzorgingshuis en eventueel ook van de woning door niet-erfgenamen, neerkomt op diefstal en verduistering. Het verzorgingshuis had hier m.i. geen medewerking aan mogen verlenen. Ik zou, als ik u was, overwegen om niet alleen de dader(s) maar ook het verzorgingshuis aansprakelijk te stellen.

Maar ik wil mij richten op dat deel van uw vragen dat betrekking heeft op de opdracht voor de crematie.
In principe, wettelijk gezien, mag iedereen die zich persoonlijk betrokken voelt bij het overlijden en de overledene, opdracht geven voor de lijkbezorging. Dat is niet verboden. Echter, als die persoon weet dat eigenlijk een ander krachtens een testament daartoe bevoegd was, en hij of zij zelf niet, kan sprake zijn van een onrechtmatig handelen.

Maar uw zaak is te complex om met een simpele vraag en antwoord op een site te behandelen. Was de opdrachtgever van de uitvaart te kwader trouw? Is er schade door het leeghalen van de kamer en/of de woning? Is deze schade te verhalen? Wegen de kosten dan wel tegen de baten op?
Misschien hebt u deskundig juridisch advies nodig in de vorm van een advocaat die uw zaak eens goed tegen het licht houdt en kijkt wat nu nog de mogelijkheden zijn. U zou ook eens kunnen informeren bij het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) wat men eventueel voor u zou kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE