Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Niet op de rouwkaart

5 januari 2011

Vraag nummer: 7806 (oude nummer: 16313)

Moeder is overleden.
Volgens mijn broer is haar laatste wil dat ik niet op de rouwkaart kom.Moet dit volgens de wet, of heeft dit meer te maken met de emotionele gevoelens naar moeder toe Kan men hier van afwijken,of is dit verplicht uit te voeren?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Allereerst: gecondoleerd.

De persoon die de uitvaart regelt, wordt volgens de wet geacht om dit te doen in overeenstemming met de wens van de overledene. Artikel 18 Wet op de lijkbezorging zegt: "De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden".
http://www.uitvaart.nl/page_303.html

Ook de inrichting van de uitvaartplechtigheid, de keuze van de kaart, de tekst op de kaart e.d. zijn zaken waar de overledene wensen over geuit kan hebben.

De persoon die de uitvaart regelt kan van de wens van de overledene afwijken. Maar dat is niet de bedoeling, volgens de wet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder