Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Keuze begraven of cremeren bij lijkbezorging door gemeente


2 september 2003

Vraag nummer: 2444  (oude nummer: 3001)

Mag de gemeente een keus maken tussen cremeren en begraven, indien het een onvermogende persoon betreft.

Antwoord:

Geachte heer,

Iedereen die in de lijkbezorging voorziet, of het nu nabestaanden zijn of de gemeente, dient zich te richten naar de wens van de overledene. Dus als een voorkeur voor begraven of voor cremeren bekend is, dient die gevolgd te worden. Dat is wettelijk voorschrift (artikel 18 Wlb). De keuze kan op papier staan, of familie of goede bekenden van de overledene kunnen zeggen of betrokkene een voorkeur had.

Als geen keuze bekend is of wordt, kan een gemeente zelf kiezen. Maar ik zou, als ik gemeente was, veelal kiezen voor begraven. En wel om de simpele reden dat als zich later ooit nu nog onbekende nabestaanden melden, die iets gewild hadden, het altijd nog mogelijk is om een begraven stoffelijk overschot te cremeren; andersom niet.

Ongeveer een jaar geleden was er enige commotie omdat een grote gemeente in het zuiden des lands besloot om een persoon van Ghanese afkomst te cremeren. Toen diens moeder en andere familie later opgespoord en van e.e.a. in kennis gesteld werd, was die daar bepaald niet gelukkig mee. Om religieuze redenen had men uitsluitend begraven gewenst. Ik meen dat de ethniciteit en religie van betrokkene ook een rol zouden moeten spelen in de afweging van een gemeente.

Uit heel praktische overwegingen zou ik, als ik gemeente was, ook voor begraven kiezen. En dat is dat het voor mij vaak goedkoper is dan cremeren. Als betrokkene op de gemeentelijke begraafplaats begraven wordt, hoef ik aan mijzelf geen grafrechten en leges voor begraven te betalen. Ik maak dan natuurlijk wel kosten voor het begraven, maar alleen tegen kostprijs. En dat is goedkoper dan het laten cremeren in een extern crematorium.
Voor gemeenten die zowel begraafplaatsen als een crematorium hebben, kan de kostenoverweging natuurlijk anders uitpakken.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE