Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan een curator bij een faillisement zomaar de begrafenispolissen innen?


31 juli 2002

Vraag nummer: 852  (oude nummer: 1177)

In 1984 is mijn vader falliet verklaard maar wegens gebrek aan baten is er niets verkocht. Nu, 16 Maart j.l. is mijn moeder overleden.Er waren voor zo'n 6000,= gulden aan polissen. Maar nu kregen wij bericht dat ze in 84 afgekocht zijn en dat er maar 500 gulden beschikbaar is. Mijn vader wist hier niets van en de verzekeringsmaatschappij kan ons niets verder vertellen omdat,zo schrijven ze een bewaarplicht hebben van tien jaar en dus geen papieren hebben wanneer,door wie en waarom er toen is uitbetaald. Mijn vraag is, mag dat zomaar? Kan een curator bij een faillisement zomaar zonder toestemming en kennisgeving de begrafenispolissen innen?

Mw. S. Elckheim

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik vat de vraag even samen. Uw vader is in 1984 failliet verklaard en begin dit jaar blijkt, bij het overlijden van uw moeder, dat ook de begrafenispolissen zijn afgekocht. U vraag of dit zomaar kan.
Ja en nee. Nee, dit kan niet zomaar, maar wel als iemand failliet is verklaard (en dat is ook niet 'zomaar'). Dus ja, dit kan.

Als iemand failliet is verklaard worden al zijn bezittingen ten gelde gemaakt. Ook verzekeringen die een geldswaarde hebben, zoals opgebouwd kapitaal in uitvaartverzekeringen.
De toestemming van de persoon die failliet is, is niet nodig.
Had dit voorkomen kunnen worden? Ja, als iemand anders - bijvoorbeeld een goede vriend of familielid - bereid was geweest om de waarde van de verzekeringen aan de curator te betalen (en bij een premiebetalende verzekering voortaan ook premies zou betalen).
Maar het verbaast mij dat dit blijkbaar een verrassing voor uw vader is. Want de afkoop van de polissen zal zeker zijn opgenomen in het faillissementsverslag dat de curator heeft opgesteld. Hij had het dus al lang kunnen weten.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 mei 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE