Juiste overledene in juiste kist?


18 januari 2013

Vraag nummer: 33348

In het geval van het zelf regelen van de uitvaart (dus zonder uitvaartonderneming) en bij thuis opbaren:
wie garandeert, controleert dat de juiste overledene in de juiste kist wordt aangeboden bij crematie?

Antwoord:

Geachte heer,

De particuliere opdrachtgever van de crematie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Juist bij een uitvaart zonder uitvaartondernemer zal er minder kans zijn voor vergissingen en verwisselingen. De kans dat een familie tegelijk de uitvaarten van oma en van oudoom Piet verzorgt en de kisten verwisselt, is verwaarloosbaar klein. Bij een uitvaartcentrum is de kans op verwisseling van de kist groter.

De familie is overigens altijd verantwoordelijk voor het 'aanleveren' van de juiste overledene. Als iemand overleden is en men een uitvaartondernemer vraagt om de uitvaart te regelen, gaat de ondernemer ook niet controleren of de overledene wellicht oudtante Marie is, in plaats van oudtante Sophie zoals de familie zegt. De ondernemer heeft geen toegang tot DNA-banken, kan geen vingerafdrukken vergelijken en geen rontgenfoto van het gebit maken dat hij de tandarts vraagt te vergelijken. De ondernemer neemt aan dat de familie de waarheid spreekt. Echt controleren kan hij het ook niet.

Een uitvaartondernemer garandeert overigens ook niet in de richting van de begraafplaats of het crematorium om de juiste persoon aan te leveren. Dat kan hij ook niet, als puntje bij paaltje komt.

Als de lijkschouw is verricht door de eigen huisarts, is de kans op persoonsverwisseling klein. Maar een waarnemend arts kende de overledene meestal ook niet persoonlijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Uitvaartondernemer verplicht?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >