Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Juiste behandeling menselijke resten


17 februari 2017

Vraag nummer: 49715

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb ruim 20 jaar geleden een schedel meegenomen van de zolder van mijn grootouders. Deze was oorspronkelijk voor de medicijnenstudie van één der familieleden. De schedel is voorzien van een nummer.

Inmiddels ben ik tot het inzicht gekomen dat ik op een respectvolle manier afstand wil nemen van de genoemde schedel.
Mijn vraag: Kan men met het registratienummer achterhalen waar de schedel vandaan is gekomen, en zo nee, welke stappen kan ik nemen om de schedel op een correcte manier ter aarde te laten bestellen.

Met vriendelijke groet,

M. Koeman

Antwoord:

Geachte heer,

Ik verwacht niet dat men via een registratienummer de herkomst van de schedel kan achterhalen. Schedels hoefden nooit geregistreerd te worden. Ze kunnen uit binnen- of uit buitenland afkomstig zijn. Ze kunnen afkomstig zijn uit de biologie-lokalen van middelbare scholen, maar ook eigendom zijn geweest van personen die het alleen maar interessant vonden. Een nummer op de schedel kan betrekking hebben gehad op de inventarislijst van een school.

Je kunt niet spreken van een 'correcte manier' van ter aarde bestellen van de schedel. Als de schedel aanvankelijk voor medisch onderwijs gebruikt is, is er niet op een niet-correcte manier mee gehandeld. Onderwijs is even correct als een begrafenis; het was de eigen keus van de overledene. Een schedel kan ook uit het buitenland gekomen zijn. Dat is ook legaal.

U zou de schedel in een tuin kunnen begraven. Dat is in deze situatie ook helemaal juridisch en wettelijk correct.

U zou de schedel ook aan kunnen bieden aan een wat grotere begraafplaats, waar regelmatig graven worden geruimd. De schedel zou dan misschien samen met ander botmateriaal in een knekelput of verzamelgraf kunnen worden geborgen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE