Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Inwerkingtreding herziening Wet op de lijkbezorging 1 januari 2010


1 december 2009

Vraag nummer: 7097  (oude nummer: 14462)

Mij is de afgelopen jaren vaak gevraagd wanneer de herziening van de Wet op de lijkbezorging in werking treedt.

Het formele besluit staat vandaag in het Staatsblad: het wordt 1 januari 2010.

Niet alle onderdelen van de herziening treden in werking. De zogenaamde NODO-procedure om bij onverklaard overlijden van minderjarigen nader onderzoek naar de doodsoorzaak (NODO) mogelijk te maken, zal later in werking treden.

W van der Putten

Antwoord:

Vandaag staat in het Staatsblad (Stb 2009, 501) het Besluit van 19 november 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 320).

Het (enig) artikel van het besluit van 19 november 2009 luidt:
De Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 320), treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, met uitzondering van het in artikel I, onderdeel E, opgenomen tweede, derde en vierde lid van artikel 10a, en de onderdelen V en W van artikel I, die alle in werking treden op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.

Nota van toelichting
De Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 320), biedt de mogelijkheid om niet alle artikelen of onderdelen daarvan op hetzelfde moment in werking te laten treden. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, omdat de noodzakelijke voorbereidingen voor een zorgvuldige invoering van de zogeheten NODO-procedure bij minderjarigen nog niet zijn afgerond. Artikel 10a, tweede, derde en vierde lid, en artikel 74 hebben rechtstreeks betrekking op die procedure; artikel 75 bevat een verwijzing naar artikel 74. De inwerkingtreding van genoemde bepalingen zal bij afzonderlijk besluit plaatsvinden, zodra de Minister van Justitie de implementatie van de NODO-procedure voldoende voorbereid acht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE