Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Inkijken medisch dossier na overlijden


19 augustus 2007

Vraag nummer: 4920  (oude nummer: 9582)

Mijn vader is xx xxxx 2006 op 73 jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis. Nadat hij thuis 2 maal onwel is geworden werd hij met een vermoedelijke longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Na 2 dagen in het ziekenhuis herkende ik mijn vader niet terug, hij was vreselijk verward, herkende niemand meer en leefde in het verleden. Van een longontsteking was geen sprake. Hij was op dat moment niet meer aanspreekbaar en vreselijk angstig en in paniek. Na nog een dag is er gekozen om hem over te plaatsen naar de IC.Vanaf dat moment vielen zijn lichaamsfuncties uit en is hij uiteindelijk na twee weken in ons bijzijn overleden. Wij hebben op dat moment gekozen voor het niet uitvoeren van een autopsie. Nu zou ik erg graag zijn medisch dossier in willen kijken om te zien wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt is. Het kan mij helpen bij de verwerking van zijn verlies en ik hoop dat ik wat antwoorden kan krijgen op de vragen die in mijn hoofd blijven rondspoken. Ik kan op deze manier geen rust vinden. Kunt u mij een advies geven hoe ik dit aan moet pakken en of het wel mogelijk is om mijn vaders dossier in te kijken. Bij voorbaat vriendelijk dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw.

Uw vraag ligt op het terrein van het patiëntenrecht. Deze adviesrubriek gaat over de regels inzake begraven en cremeren, dat is dus iets heel anders.

Hoewel ik er niet echt verstand van heb, vermoed ik dat u geen recht het om het medisch dossier van uw vader in te zien.
Bescherming van iemands privacy houdt niet op als hij overleden is. Er kunnen in theorie dingen in staan als dat iemand een geslachtsziekte heeft opgelopen, of dat iemand stiekem in bepaalde mate drugs gebruikte of in het verleden gebruikt heeft, of andere nare dingen. Nu bent u waarschijnlijk een kind dat die informatie niet misbruikt. Maar stel dat u een broer hebt waar vader al 30 jaar ruzie mee had en die nu een kans op wraak ziet door gegevens in te zien en wereldkundig te maken? Daar zou u niet blij mee zijn. En wílt u dat soort dingen van uw vader wel weten? Het heeft meerdere kanten.

Er staat over inzage van een medisch dossier veel informatie op internet. o.a. bij www.postbus51.nl. Graag verwijs ik u daar naar.

Het is overigens ook maar de vraag of u er iets mee opschiet om het medisch dossier in te zien. Want het is de vraag of u de gegevens in het dossier goed kunt begrijpen en interpreteren. Men schrijft niet op dat de mild in slechte staat is, maar dat men stofje A in dat promillage in het bloef heeft aangetroffen en stofje B in iets anders. Dan weet u nog niet of dat hoog of laag is en wat dat voor de mild kan betekenen en of dat de doodsoorzaak is. Vaak zijn het ook combinaties. Je kunt dat als leek lang niet altijd beoordelen.

Ik adviseer u om eens een gesprek te hebben met het betreffende ziekenhuis. Om uw aarzelingen en vragen uit te leggen. Ik vermoed dat men daar positief op ingaat en dan een gesprek arrangeert met een arts of een ander die een en ander goed kan uitleggen, misschien ook aan de hand van het dossier. U hebt daar ook meer aan dan alleen aan het inzien van het dossier, wat u misschien toch niet op de juiste manier kunt interpreteren.
Ik heb een jaar of tien geleden zoiets ook aan de hand gehad in de kennissenkring van mijn ouders. Mevrouw was overleden en meneer vreesde dat sprake was van euthanasie. Ik heb een afspraak gemaakt in het ziekenhuis en ben met hem mee gegaan. Dat was zeer verhelderend en ook zeer geruststellend. Ik adviseer u hetzelfde te doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE