Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Informeren familie


2 februari 2009

Vraag nummer: 6134  (oude nummer: 12239)

Iemand overlijdt (natuurlijke dood) tijdens zijn/haar vakantie op een camping. De dienstdoende arts heeft de dood geconstateerd. Wie informeert de familie op welke wijze? Wie draagt zorg (en is financieel verantwoordelijk) voor verdere afhandeling via een begrafenisondernemer.?.

Antwoord:

Geachte heer,

Niemand is verplicht om de familie of vrienden te informeren. Ik zou zeggen dat als iemand op vakantie overlijdt, de politie moet worden ingeschakeld. Die kan nagaan of er een man of vrouw is en eventuele kinderen en die lijkt me dan ook de gerede partij om familie te informeren. Tenzij er een reden is dat iemand anders dat wil en kan doen. Bijvoorbeeld vrienden die ook op die camping stonden.

Als er geen nabestaanden zijn of niet direct gevonden kunnen worden, kan de gemeente worden ingeschakeld om zorg te dragen voor een uitvaart. Het lijkt me voor de hand liggen om eerst de politie in te schakelen, en die kan vervolgens als ze niemand vindt, de gemeente inschalen. De politie is dag en nacht bereikbaar; de gemeente alleen tijdens kantooruren (en sommige gemeenten ook dan niet eens).
Van toepassing is artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging: "Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg." Nu hoeft de burgemeester in het weekeinde niet uit bed te worden gebeld, maar de politie kan de eerste maatregelen treffen, zoals het onderbrengen van de overledene in een mortuarium voor de eerste zorg. De gemeente (meestal de Sociale Dienst) kan het dan verder afhandelen: op zoek gaan naar nabestaanden en als dat niet lukt zelf voorzien in de uitvaart.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE