Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Het verschil tussen klinisch dood, biologisch dood en hersendood

24 mei 2004

Vraag nummer: 3134 (oude nummer: 4332)

Hallo ik moet een opdracht voor school maken over dood. Ik moet het verschil weten tussen klinisch dood, biologisch dood en hersendood, maar ik kom er totaal niet uit nu is mijn vraag zou u me verder kunnen helpen aan site's, boeken of mischien weet u het wel.

Antwoord:

Beste Marco,

Ja, ik weet het wel. Over dood en verschillende vormen van dood zijn heb ik al vaker vragen beantwoord. Het is overigens de bedoeling dat bezoekers van de site zelf tussen de oude vragen kijken. Er zijn verschillende sub-rubrieken waar dit soort dingen kunnen staan. 'Vaststellen dood/akte', 'Lijkschouwing ', 'Natuurlijke en niet-natuurlijke dood', 'Euthanasie' en 'Diversen', om maar wat hints te geven.
Je kunt ook gebruik maken van de functie 'Zoeken' boven in het scherm.

Maar vooruit, ik zal je een eindje op weg helpen.
Een algemene definitie van de dood van een mens is een toestand waarbij een persoon niet meer groeit, geen stofwisseling meer heeft en er geen actieve levensfuncties meer plaatsvinden. Bij een mens stopt de ademhaling, men praat niet meer, maakt geen geluid, eet niet meer, maakt geen beweging, enz. Een belangrijk kenmerk is dat deze toestand onomkeerbaar is. Je kunt een dode niet meer tot leven wekken.

Een mens wordt als biologisch dood of hersendood beschouwd als de functie van de hersenen, de hersenstam en het verlengde merg volledig, definitief en onomkeerbaar verloren is gegaan. Volgens deze definitie is het dus mogelijk om met een kloppend hart tóch dood te zijn. Het hart klopt namelijk vanzelf, zonder dat daar functionerende hersenen voor nodig zijn. Voor de ademhaling zijn functionerende hersenen wel nodig, dus iemand die zonder beademing nog wel zelf ademhaalt kan niet hersendood worden genoemd.

Klinisch dood is men wanneer zowel een spontane bloedsomloop, ademhaling en het bewustzijn ontbreken. Door reanimatie is het soms mogelijk om de biologische dood - die normaal gesproken hierna zou volgen - te voorkomen. Klinisch dood is dus nog niet helemaal dood. Biologisch dood en hersendood worden door artsen beschouwd als 'echt' dood. Ik zou 'morsdood' zeggen, maar dat is geen medische term.

Succes!

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder