Aangenomen kind


13 november 2008

Vraag nummer: 5864  (oude nummer: 11691)

Kunt u mij vertellen wat de rechten zijn van een aangenomen kind ( nicht), het kind is niet geadopteerd. Opgegroeid en verzorgd als eigen kind.

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het familierecht en die vraag kunt u beter stellen in onze Notariele adviesrubriek.
Deze rubriek gaat alleen over de regels voor begraven en cremeren. De notaris weet alles van familieverhoudingen, rechten en plichten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.