Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

91 jarige moeder woont in bij zuster


7 september 2011

Vraag nummer: 25931

moeder woont sinds 8 jaar in bij mijn oudste zus. Deze heeft zonder dat wij (de twee broers) volmachten op de rekeningen en wij merken dat er een bedrag van 105000 € weg is, zus weigert verklaring te geven en zegt dat wij moeder dan moeten bijhouden.
Wat kunnen wij doen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Eigenlijk is dit geen vraag voor deze adviesrubriek. Die is bestemd voor juridische vragen over begraven en cremeren. En zo ver is het met uw moeder gelukkig nog niet.

Het staat uw moeder vrij om geld voor haar onderhoud aan uw zus te geven. Anderzijds, als zij zich misschien gedwongen voelt om dit toe te laten, is het een andere zaak.
Maar ook een kant van de zaak is, dat als uw moeder zelfstandig of elders zou wonen, zij ook kosten voor haar onderdak en onderhoud zou moeten maken.
Misschien voelt het nu voor u en uw broer wel zo alsof uw zus de rekening van uw moeder plundert, maar misschien valt het in redelijkheid wel mee.

Het lijkt mij op zich niet vreemd als uw moeder bijdraagt in de kosten van de huishouding van uw zus. De vraag kan dan zijn wat een redelijke bijdrage zou zijn. Dat hangt van velerlei factoren af, die ik niet kan beoordelen.

Probeert u eens objectieve informatie in te winnen over wat redelijk zou zijn dat een 'kostganger' bijdraagt. En probeert u dan nog eens het gesprek aan te gaan, zowel met zuw zus als natuurlijk ook met uw moeder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE