Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zelf overledene uit Frankrijk naar Nederland brengen


5 november 2014

Vraag nummer: 40496

Mag ik een overledene zelf met mijn auto in een kist naar Nederland brengen, met een overlijdensakte van de Franse gemeente?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja en nee. Met een Franse overlijdensakte kunt u hier niets aanvangen.

Ik ken de regels voor vervoer van overledenen in Frankrijk niet, ik weet niet of het mogelijk is om een overledene in een kist zelf met een eigen auto naar Nederland te vervoeren. Voor het gedeelte in Nederland is het in elk geval zeker geen probleem. Maar ik denk in Frankrijk en Belgiƫ ook niet, mits het om internationaal vervoer gaat. In Frankrijk lokaal kan het anders liggen. Maar het is onduidelijk of het dan gaat om een harde wettelijke verplichting, dan wel om traditie en wat gebruikelijk is.

Voor het vervoer is wel een lijkenpas nodig, ofwel een laissez-passer. Ik denk niet dat iemand bij de grens controleert of u wel een lijkenpas hebt. Maar u hebt dat document nodig om in Nederland bij de burgerlijke stand een verlof tot begraven of cremeren te krijgen.

In artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging is bepaald:
"2. Het vervoer naar Nederland van een lijk, afkomstig uit een staat die (zoals Frankrijk, sinds het jaar 2000) eveneens partij is in de Overeenkomst van Straatsburg geschiedt ongehinderd, mits bij het lijk aanwezig is het laissez-passer voor lijken, bedoeld in artikel 3 van die overeenkomst, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de staat van herkomst."
Artikel 14 van dat Besluit regelt:
"1. De ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente waar een lijk dat afkomstig is uit een der staten die partij zijn in de Overeenkomst van Straatsburg, moet worden begraven of verbrand, verleent verlof tot begraving of verbranding van dat lijk, indien hem het document, bedoeld in artikel 3 van die overeenkomst, wordt overgelegd."

Dat klinkt allemaal ingewikkelder dan dat het is. Bij een overlijden in Frankrijk doet u bij de gemeente aangifte van het overlijden. Dan kunt u ook een 'overlijdensakte' (het is geen echte akte, maar een afschrift ervan, maar goed) krijgen. En als u dan meteen meldt dat de overledene naar Nederland moet worden vervoerd, krijgt u meteen ook een laissez-passer. Op het laissez-passer moet de wijze van vervoer worden aangegeven. Per auto. Klaar.

In Nederland moet het laissez-passer worden aangeboden in de gemeente waar de overledene begraven wordt, dan wel in de gemeente waar het crematorium staat waar gecremeerd gaat worden. Dan pas krijgt u een verlof tot begraven of cremeren. Er moet dus wel even tijd zitten tussen het transport en de begrafenis of crematie om bij de gemeente dat verlof te halen. Bij sommige gemeenten is dat 's middags of op vrijdag al niet meer mogelijk. Dat moet u dus voordat u de begrafenis of crematie afspreekt, wel even goed bekijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven of mee gecremeerd worden?