Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is verantwoordelijk voor de kosten (overlijden broer in buitenland)


10 juli 2008

Vraag nummer: 5565  (oude nummer: 11058)

Mijn broer is in Spanje, tijdens vakantie, in een ziekenhuis overleden en daar reeds begraven. Hij was nergens voor verzekerd. ( geen ziektekosten, geen reisverzekering, geen begrafenisverzekering )
Hij heeft verder geen bezittingen, alleen wat kleding. Wie draait voor de kosten op, zijn deze nog te verhalen op de familie.

( broer en zus )

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De kosten van het ziekenhuis en de begrafenis kunnen in principe worden verhaald op de erfgenamen. Dat zijn primair zijn vrouw en kinderen; als die er niet zijn, bent u (broer en zus) de erfgenamen.
De erfgenamen kunnen echter afstand doen van de erfenis. Zij zijn mijns inziens dan voor niets aansprakelijk meer.

Wel aansprakelijk is en blijft de persoon die opdracht heeft gegeven voor de begrafenis, voor de daarmee verband houdende kosten. Als dat een lid van de familie is, is die persoon persoonlijk aansprakelijk, ongeacht of hij of zij erfgenaam is of was.

Als de familie nergens opdracht voor heeft gegeven of instemming mee heeft betuigd, zie ik niet dat kosten op de familie verhaald kunnen worden.

Vergelijk vraag 256 'Wie verantwoordelijk kosten uitvaart?' in de lijst van Meest gestelde vragen. En andere vragen in de sub-rubriek Overige onderwerpen > Kosten uitvaart.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE