Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitstel na overkomst uit buitenland


11 april 2008

Vraag nummer: 5350  (oude nummer: 10614)

Geachte heer,

Moet men nog uitstel aanvragen als een overledene 7 dagen later uit het buitenland naar Nederland komt en de uitvaart vindt 5 dagen later plaats?
En als het 6 dagen later plaatsvindt?

Ik hoor het graag van u.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het Besluit op de lijkbezorging (niet de Wet) staat:

Paragraaf 7. Lijken die Nederland worden binnengebracht
Artikel 13
Indien een lijk Nederland is binnengebracht op een zodanig tijdstip dat begraving of verbranding binnen de door artikel 16 van de wet gestelde termijn van de vijfde dag na die van het overlijden niet mogelijk is, vindt de begraving of verbranding zo spoedig mogelijk daarna plaats.

Paragraaf 7 Blb berust op artikel 15 Wlb, dat afwijkingen toestaat van de Wlb, o.a. van artikel 17 Wlb. Dat betekent dat geen uitstel meer hoeft te worden gevraagd. Of de uitvaart 5 of 6 dagen na aankomst in Nederland plaats vindt, maakt geen verschil.
Men kan zich afvragen of 5 of 6 dagen na aankomst nog "wel zo spoedig mogelijk daarna" is, maar dat is primair de keuze van de nabestaanden. Tegenwoordig is een iets langere termijn door de technische mogelijkheden van koeling niet meer zo bezwaarlijk voor de volksgezondheid als vroeger.

Zie o.a. mijn Handboek Wet op de lijkbezorging, blz. 339.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE