Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Stoffelijke resten naar het buitenland


21 maart 2011

Vraag nummer: 24598  (oude nummer: 16572)

Na ruiming van een aantal algemene kindergraven hebben nabestaanden aangegeven, de stoffelijke resten (van hun destijds levenloos geb. kindje) in hun vaderland (Turkije) te willen herbegraven.
Welke officiƫle stukken/en of handelingen zijn er nodig om het kistje met de stoffelijke resten te kunnen afgeven aan de nabestaanden voor transport naar Turkije?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik meen dat voor het vervoer alleen een verklaring als bedoeld in lid 4 van artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging nodig is:
"4. In de overige gevallen geschiedt het vervoer van een lijk uit Nederland naar het buitenland (....) ongehinderd, mits bij het lijk aanwezig is een verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land vanwaar het lijk wordt aangebracht, vermeldende de naam van de overledene en de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd."
In Nederland is de burgemeester de bevoegde autoriteit. Dus een heel eenvoudige korte brief van de burgemeester met de naam van de overledene en de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd, om bij de kist te voegen, volstaat.

Formeel is sprake van opgraving en herbegraving. Daar dient dus ook verlof van de burgemeester ex artikel 29 Wlb te zijn.
Dat is bij de ruiming van graven vaak verwarrend. Maar is het zo dat als na ruiming van een graf de stoffelijke resten niet individueel worden herbegraven en in een knekelput worden geborgen, geen verlof nodig is. Dan is het 'echt' ruiming.
Maar als de stoffelijke resten na ruiming wel weer een nieuw eigen graf krijgen, is sprake van opgraving en herbegraving, niet van ruiming.
Als in het kader van ruiming wordt opgegraven en herbegraven, is het verlof altijd een formaliteit. Maar voor andere nabestaanden kan het soms van belang zijn om na te (kunnen) gaan waar de stoffelijke resten blijven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >