Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overleden in buitenland; uitstel ex art. 17 Wlb nodig?


12 juli 2004

Vraag nummer: 3211  (oude nummer: 4499)

In het buitenland overleden keuze cremeren in Zaanstad. Buiten de wettelijke termijn is er dan een uitstel nodig? Volgens gemeente zaanstad niet? volgens de ovenisten in Zaanstad wel?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Van toepassing is artikel 13 van het Besluit op de lijkbezorging. Indien een overledene op een zodanig tijdstip Nederland is binnengebracht dat de wettelijke termijn van cremeren (uiterlijk de 5e dag na die van het overlijden) niet gehaald wordt, moet de crematie zo spoedig mogelijk na de binnenkomst plaats vinden. Verlof ex artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging is niet meer aan de orde. Dit staat o.a. ook in mijn rode Handboek Wet op de lijkbezorging. Verlof heeft namelijk alleen zin als er een keuzemogelijkheid is: de burgemeester staat verlenging wel of niet toe. Maar als iemand (te) laat uit het buitenland komt, kan dat niet meer ongedaan gemaakt worden als de burgemeester het verlof zou weigeren.

Verlof zou nog wel aan de orde kunnen zijn als niet direct na invoer van het lichaam wordt gecremeerd. Stel, iemand komt 7 dagen na overlijden in Nederland aan. Dan zou er in principe op de 8e dag gecremeerd kunnen worden. Maar wanneer de familie dan nog een afscheidsbijeenkomst wil houden in aanwezigheid van de overledende, en mensen niet eerder uitgenodigd konden worden omdat tevoren onzeker was op welke dag de overledende getransporteerd kon worden, dan kan/moet het verlof ex artikel 17 wel gevraagd worden om bijvoorbeeld pas de 10e of 11e dag te cremeren.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE