Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overbrengen overledene vanuit Belgie naar Nederland


30 oktober 2008

Vraag nummer: 5809  (oude nummer: 11570)

Geachte heer van der Putten,

Ik ben uitvaartverzorger in Maastricht en regelmatig hebben wij te maken met overledenen die net over de grens in Belgie overlijden en de uitvaart geheel in Nederland willen.
Mijn vraag is de volgende:
Mag de overledene voordat de formaliteiten bij de gemeente van overlijden zijn gebeurd de grens al over? (Ervan uitgaande dat de eventuele 2de schouwing ivm een crematie reeds gebeurd is)? Dus zonder dat er enige papieren bij de overledene zijn?
Mocht u nog vragen hebben, alsvorens u tot een antwoord kunt komen, kunt u mij natuurlijk mailen.
Ik hoop spoedig van u te horen.

Met vriendelijke groet,
Jelske van Asseldonk

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zonder papieren mag een overledene de grens niet over. In het Besluit op de lijkbezorging staat in artikel 11, lid 3:
"3. Het vervoer te land van een lijk, afkomstig uit Nederland, naar Belgiƫ of Luxemburg ter bezorging aldaar, of omgekeerd, geschiedt ongehinderd, indien de bevoegde autoriteit van de gemeente van overlijden ingevolge de wettelijke voorschriften een verlof tot begraving of verbranding heeft afgegeven en te zamen met het lijk niets wordt vervoerd dan grafkransen, bloemen en persoonlijke bezittingen van de overledene."
Er moet dus aangifte van overlijden gedaan zijn (anders kan men geen verlof tot begraven of cremeren krijgen) en er moet een verlof tot begraven of cremeren zijn afgegeven.

Voor crematie is (in Nederland) geen tweede schouw nodig. Niet meer nodig, want tot 1991 was die regel er wel, meen ik me te herinneren. Of misschien is hij ook al eerder afgeschaft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE