Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Oude tekst Blb? (termijn lijkbezorging bij overledenen uit buitenland)


21 maart 2012

Vraag nummer: 27905

Op uw site staat nog steeds het oude Besluit op de lijkbezorging. In artikel 16 staat:
"Indien een lijk Nederland is binnengebracht op een zodanig tijdstip dat begraving of verbranding binnen de door artikel 16 van de wet gestelde termijn van de vijfde dag na die van het overlijden niet mogelijk is, vindt de begraving of verbranding zo spoedig mogelijk daarna plaats."
Maar in artikel 16 is nu toch geregeld dat begraven of cremeren uiterlijk de 6e werkdag na het overlijden plaats moet vinden.
Wanneer past u deze tekst aan?

Antwoord:

Geachte heer,

Niet wij, van Uitvaart.nl, zijn bevoegd om het Besluit op de lijkbezorging aan te passen. Dat kan en mag alleen de regering: koningin en ministers.
Die hebben het niet nodig gevonden om het Besluit van 4 december 1997, houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet op de lijkbezorging (Besluit op de lijkbezorging), dat laatstelijk is gewijzigd per 1 april 2002, aan te passen aan de herziene Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010.
De oude tekst is nog steeds geldig.

Dan ligt de vraag voor de hand of overledenen die vanuit het buitenland Nederland binnen zijn gebracht, dan (wel) uiterlijk de vijfde dag na die van het overlijden moeten worden begraven of gecremeerd. Ik schrijf 'wel', omdat voor hen dan niet de nieuwe regeling van artikel 16 Wlb (6e werkdag) zou gelden, maar nog steeds de oude.

Welnu, ook voor overledenen die vanuit het buitenland Nederland binnen zijn gebracht, geldt mijns inziens de actuele tekst van artikel 16 Wlb. Zij behoeven ook pas uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden te worden begraven of gecremeerd.
Echter, het overschrijden van die termijn heeft geen consequentie. Artikel 13 Blb zegt immers dat als men zich niet aan de termijn van artikel 16 Wlb kan houden, de begraving of verbranding zo spoedig mogelijk daarna plaats vindt.
Omdat een wel of een niet geactualiseerd artikel 13 feitelijk geen verschil maakt voor de gevolgen, zal de regering geen noodzaak hebben gezien om het Besluit op de lijkbezorging te actualiseren. Het is immers een heleboel heisa om enkele woordjes in een regeling te wijzigen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE