Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven in Frankrijk en herbegraven in Nederland


3 april 2013

Vraag nummer: 34167

Vier jaar geleden is er een mevrouw overleden in Nederland. Deze mevrouw is begraven in Frankrijk.
Nu komt haar echtgenoot terug naar Nederland en wil zijn vrouw hier in onze gemeente herbegraven.

Wij hebben drie vragen.

1. Is dat mogelijk gezien de grafrust (5 jaar geleden overleden en wettelijke grafrust = 10 jaar in Nederland)

2. Heeft Frankrijk ook een grafrust van 10 jaar?

3. Welke papieren zijn nodig om het lijk te vervoeren naar Nederland?

Met vriendelijke groet,

XX
gemeente X

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het antwoord op uw vragen luidt:

1. Ja, dat kan. De termijn van grafrust is voor wat betreft herbegraving in uw gemeente niet relevant. Als de echtgenoot verlof krijgt in Frankrijk voor een opgraving, kan het stoffelijke overschot van mevrouw zonder enig probleem in Nederland worden herbegraven. Dat kan altijd, zowel binnen als buiten de termijn van grafrust. Er is geen nieuw verlof tot begraving nodig; het verlof tot opgraving in het buitenland dient hier tevens als verlof tot begraving.

2. Dat weet ik niet, maar er zal allicht een soort van termijn van grafrust zijn. Maar dat is geen vraag voor of probleem van uw gemeente. De echtgenoot zal in Frankrijk verlof moeten vragen voor de opgraving, waarschijnlijk ook bij de gemeente. Misschien ook wel bij de politie. Maar dat zal de beheerder van de begraafplaats hem precies kunnen vertellen. Ook of er een termijn van grafrust is en of dat wel of niet iets betekent voor het verlof, zal de beheerder ook kunnen vertellen.

3. Dat weet ik niet, maar ook dat kan of althans behoort de beheerder of de gemeente in Frankrijk te kunnen vertellen.
Frankrijk is geen partij in de Overeenkomst van Straatsburg inzake het internationaal vervoer van lijken (zie het Thematisch Handboek Lijkbezorging voor de actuele lijst van landen). Wellicht is Frankrijk partij in de Overeenkomst van Berlijn (dat weet ik niet). Nederland stelt dan nauwelijks of geen eis aan het document voor invoer, elk papier van enige autoriteit in Frankrijk met de naam van de overledene en de plaats van bestemming (in dit geval uw gemeente) is goed.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld over opgraven en herbegraven of cremeren (in Nederland):

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE