Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en vervoer van kindje naar Kongo


3 april 2007

Vraag nummer: 4738  (oude nummer: 9122)

Geachte heer, mevrouw,
Mijn naam is Mxxxxx Kxxxxxx en ik werk voor Stichting HIT (Hersteld vertrouwen in de toekomst); die als doel heeft uitgeprocedeerde asielzoekers die terug willen keren naar land van herkomst ondersteunen zodat een succesvolle herintegratie moeglijk is.
M.b.t. een mevrouw uit Kongo moet er worden geregeld dat haar overleden kindje (van nog geen 1) wordt opgegraven en vervoerd wordt naar Kongo (Kinshasa). Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dit aan te pakken/ te regelen en wat de kosten zijn.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat weet ik ook niet. Tenminste wat de kosten zijn. Wel wat de procedure is.
Er is voor de opgraving verlof nodig van de burgemeester; zie de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven' van de rubriek 'Begraven'.
In de regel wordt door de burgemeester - gelet op een standaardadvies van de VROM-inspectie - geen verlof gegeven voor de opgraving van personen die langer dan 2 maanden geleden overleden zijn. Maar mij lijkt dat dit een bijzondere situatie is waarvoor een uitzondering kan worden gemaakt. Het verlof moet worden gevraagd bij de burgemeester waar de begraafplaats gelegen is, een gemotiveerde brief is voldoende. Als het kind in een eigen graf ligt, is toestemming van de rechthebbende op dat graf nodig. En ook de schriftelijke instemming van de moeder, als de rechthebbende een andere persoon is.

Wat de kosten van opgraving en transport zijn, kan ik u niet zeggen. Ik zou u aanbevelen om offertes te vragen bij ten minste 2 wat grotere uitvaartondernemingen in uw regio. Zie voor namen en adressen de Adressengids van deze site (button links, vervolgens onder Uitvaartondernemingen verder zoeken).
Makkelijk (en leuk) is ook het zoeken van uitvaartondernemingen op de site www.uitvaartkaart.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE