Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opbaren in Duitsland (tijdelijk) (vervolg 2762)


22 juni 2003

Vraag nummer: 2311  (oude nummer: 2769)

Hieronder twee citaten uit uw antwoorden (in vraag 2762). Zou u hierop enige toelichting kunnen geven. In het eerste geval wordt e.e.a. eenvoudig verondersteld in het tweede iets ingewikkelder.

Vorig jaar heeft een collega-ondernemer een in Nederland overleden man opgebaard in het woonhuis van de overledene, direct over de Duits-Nederlandse grens in Duitsland. Ons is gevraagd de uitvaart uit te voeren.

Ik heb samen met de chauffeur de overledene opgehaald bij het woonadres in Duitsland. Met een in Nederland afgegeven verlof in Nederland gecremeerd.

De overledene was Nederlands staatsburger, maar dat doet waarschijnlijk niet ter zake. Ik was niet gelukkig met de situatie maar de collega-onderneming deed nogal laconiek.

De thuisopbaring in Duitsland stond ook ter discussie (volgens de Duitse buren) maar daarin heb ik mij niet verdiept.

Maak ik me teveel zorgen of was dat terecht.

=
Uw eerste antwoord (deels)

Ook het vervoer naar Duitsland is geen probleem. Duitsland is geen partij in het Verdrag van Straatsburg. Over internationaal vervoer staat al het nodige in deze rubriek als vraag en antwoord. Er hoeven geen laissez-passer's mee. Een simpel briefje als bedoeld in artikel 11, lid 4, Besluit op de lijkbezorging is voldoende.

=
Uw andere antwoord (deels)

NB: Dit geldt alleen voor de Benelux. Voor 'even naar Duitsland' zijn wel documenten vereist, ook als het alleen om opbaring gaat.

Antwoord:

Geachte heer,

Dan doelde ik op dat briefje als bedoeld in artikel 11, lid 4,
Besluit op de lijkbezorging. Dat is althans vanuit de optiek van de Nederlandse wetgeving voldoende.

Het is evenwel niet uit te sluiten dat men in Duitsland andere eisen stelt. Maar daar draag ik geen kennis van. Dat zou eigenlijk het terrein van de Duitse uitvaartverzorger moeten zijn.
Ik zou in ieder geval uit voorzorg altijd naast het briefje dat in het Blb is bedoeld ook een paspoort (of ander identiteitsbewijs) van de overledene meenemen, zodat er enige identificatie mogelijk is.

Overigens heb ik vraag 2762 vandaag maar een beetje aangevuld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE