Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Leichenpas uit Duitsland nodig?


19 juli 2004

Vraag nummer: 3227  (oude nummer: 4518)

Geachte heer van der Putten,

Ik heb, na onze samenkomst in Duitsland d.d. 24-03-2004, u nog eenmaal telefonisch benaderd over de vraag of wij, voor het cremeren van Duitsers in Nederland, nog steeds een lijkenpas nodig hebben.
Uw stellig antwoordt hierop was NEE. Ik ben er niet van op de hoogte of de betreffende ambtenaar van de gemeente heythuysen, zoals was afgesproken, u hierover zou informeren maar volgens mij is dit tot op heden nog niet gebeurt.
Derhalve nogmaals mijn vraag.
Hebben wij anno 2004 nog een leichenpass nodig ja of nee.
Mocht u antwoordt nee zijn wilt u dan zo vriendelijk zijn om aan te willen geven waar ik deze gegevens kan ophalen zodat ik deze door kan geven aan de betreffende instantie.

Bij voorbaat dankend voor u antwoordt verblijft met de meeste hoogachting,

J.M.Linssen
Directeur Crematorium Midden-Limburg te Baexem.

Antwoord:

Geachte heer Linssen,

Ik ben in de tweede helft van mei gebeld door een medewerker Burgerzaken van de gemeente. Ik heb haar uitgelegd hoe het zat, namelijk dat Duitsland geen partij is in de overeenkomst van Straatburg en valt onder 'overige landen'. Zij meende nog dat Duitsland partij zou zijn in het Verdrag van Berlijn, maar ik heb gezegd dat zij niet op de naam Berlijn af mocht gaan om te veronderstellen dat Duitsland partij is. Dat weten we simpelweg niet. En we weten ook niet wat de documenten van dat verdrag zijn, dus houden we er maar geen rekening mee. Bovendien is het zo dat Nederlandse gemeenten een dergelijk document kúnnen accepteren, maar niet moeten of mogen eisen. Kortom, een eenvoudig papier waarop staat wie de overledene is, en waar het lichaam naar toe gaat, volstaat voor het Besluit op de lijkbezorging.
De betreffende ambtenaar kon bijna niet geloven dat het zo eenvoudig is. Ik heb haar geadviseerd om dan nog maar eens contact op te nemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Iets anders is, dat men in Duitsland zelf meestal wel door de Ortsbehörde een soort Leichenpass uitgeeft, om vervoer mogelijk te maken. Dat schijnt al nodig te zijn om een lichaam van de ene naar de andere gemeente te kunnen brengen. Zoiets kennen we in Nederland niet. Zo'n Leichenpass is iets anders dan een internationaal laissez-passer. Maar als daar op staat waar de overledene naar toe gaat, zou zo'n pas van de Ortsbehörde (een soort politie) gebruikt kunnen worden om in Nederland een verlof over begraven of voor cremeren af te geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE