Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten grafverlenging / ruiming graf Frankrijk.


7 juni 2010

Vraag nummer: 7587  (oude nummer: 15800)

Mijn overgroot oma, oma en haar broer liggen begraven in Een familiegraf in Frankrijk omdat ze daar altijd gewoond hebben. Nu de looptijd van het graf verlopen is, is mij verteld dat wij, nabestaande, dit graf moeten verlengen. De kosten hiervan zouden verdeeld moeten worden onder de nabestaande. De directe nabestaande zijn mijn twee tantes, één oom en een neef van hun. Nu zeggen zij dat ik na het overlijden van mijn moeder(dochter/kleindochter/nicht van de begravene) de
vervolg nabestaande wordt en dus 1/5 deel van deze kosten zou moeten betalen (volgens de Franse wetgeving, zeggen ze) hoe zit het nu als ik niet mee wil werken aan de verlenging van een graf wat in Frankrijk ligt en waar ik nooit kom, waar ik nooit iets voor getekend heb. Ook vertellen ze dat ruiming van het graf veel duurder is omdat ze de nabestaande moeten opsporen?! De directe nabestaande zijn in die zin bekend dat in dit geval mijn tante al benaderd is voor verlenging en zij alle verdere nabestaande in dit geval ook al weet te vinden. Kortom wat zijn mijn rechten/ plichten als kleinkind en achterkleinkind van de begraven personen na het overlijden van mijn moeder.

Vr. Gr.
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie geen juridische verplichting voor u om bij te dragen aan de kosten van het graf.

In Nederland is het zo dat alleen een rechthebbende - de persoon op wiens naam het graf staat - verplicht is om de kosten van het graf te dragen. Maar als de looptijd voorbij is, heeft men de keuze om de grafrechten wel of niet te verlengen. Er is nooit een verplichting om te verlengen.
In Frankrijk - en in de rest van de wereld - zal het niet anders zijn.

Dat kosten van ruiming hoger zijn, is een verhaal dat er bij mij ook niet in wil. Er kunnen alleen kosten van ruiming zijn als de rechthebbende voor die kosten getekend heeft. Per slot gaat het om een contract en alleen partijen zijn aan een contract gebonden, geen familieleden. Ik zie dergelijke verplichtingen ook niet eenvoudig op erfgenamen overgaan.

In Nederland vragen sommige kerkelijke begraafplaatsen ook wel eens een bijdrage in de kosten van ruiming, maar vaak heeft dat juridisch geen grondslag. En de kosten zijn vaak laag, denk aan de bedrag in de orde van grootte van EUR 200,-. Het is onzin om zo'n bedrag te versleutelen over erfgenamen. Ik ben zelf wel eens voor 1/147e deel erfgenaam van iemand geweest; de kosten van de postzegel voor een brief zijn dan al bijna hoger dan het bedrag waar het om gaat.

Ik zie voor u geen enkele verplichting tot een financiele bijdrage. Voor andere nabestaanden trouwens ook niet, behalve misschien voor de rechthebbende, als die schriftelijk akkoord is gegaan met kosten van ruiming.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE