Kosten Franse uitvaartonderneming


12 augustus 2008

Vraag nummer: 5619  (oude nummer: 11146)

Mijn man is in Frankrijk overleden en heeft daar opgebaard gelegen tot het moment van transport. We hebben een rekening van de kosten van 2468 euro. Hieronder valt ook een kist van 894 euro, een kruis van 190 euro en een naambord van 62 euro. We hebben dit niet gebruikt voor de begrafenis en hebben dus dubbele kosten. Zijn dit kosten die vallen onder reisverzekering of moeten wij zelf alles dubbel betalen? Had de franse onderneming moeten overleggen over de prijs van de kist en het kruis enz. Deze kosten overstijgen aanzienlijk de kosten die wij zelf in Nederland hebben gemaakt.
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is mij onbekend wat voor reisverzekering u hebt en wat die dekt, dus dat kan ik niet beoordelen.

Als u in Nederland een andere kist gebruikt hebt, is dat een eigen keuze.

Uiteraard had de Franse onderneming (toen) moeten overleggen over de prijs van de kist en het kruis en dergelijke. U had meteen moeten zeggen wat u wel of niet wilde en alternatieven moeten bespreken. Achteraf klagen lijkt me vrij kansloos. U had meteen in moeten grijpen. Waarschijnlijk stond daar op dat moment uw hoofd niet naar. Begrijpelijk, maar dan is het feitelijk wel door u geaccepteerd op dat moment.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.