Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan mijn dochter zonder toestemming familie in Engeland begraven worden?


16 januari 2011

Vraag nummer: 7822  (oude nummer: 16343)

De vriend van mijn dochter 31 jaar wil mijn dochter in Engeland begraven. Zij is nederlands staatsburger kan dit zomaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Gecondoleerd met het overlijden van uw dochter.

Er is geen regel dat mensen alleen begraven mogen worden in een land waar zij de nationaliteit van hebben. Iedereen kan en mag overal ter wereld begraven worden.

Er is ook geen toestemming van bloedverwanten nodig. De persoon die de uitvaart regelt, beslist in principe hoe en waar de uitvaart plaatsvindt.

Als uw dochter in Nederland overleden is en u niet wenst dat zij in Engeland begraven wordt, kunt u zonodig een advocaat in de arm nemen en een kort geding aanspannen. Dat kan binnen 24 uur een rechterlijk vonnis opleveren, dat het niet mag.

Echter, voor de Nederlandse rechter is alleen relevant wat uw dochter zelf gewenst zou hebben. Niet wat nabestaanden wensen. In de wet staat namelijk dat de persoon die de uitvaart regelt, dit moet doen conform de wens van de overledene.

Als u hard kunt maken dat uw dochter nooit gewenst zou hebben om in Engeland begraven te worden, aan de hand van een testament of codicil, of aan de hand van uitspraken van uw dochter waar derden ook over kunnen getuigen, dan kunt u dit misschien voorkomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE