Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegrafenis in Bosnië


9 mei 2006

Vraag nummer: 4436  (oude nummer: 7966)

Geachte heer Van der Putten,

Ik heb reeds vele vragen doorgelezen maar heb nog geen volledig antwoord kunnen vinden op de volgende vraag: "Welke documenten zijn er nodig voor de overbrenging van stoffelijke resten voor een herbegrafenis in Bosnië?"

Alle formaliteiten voor de opgraving (verlof Burgemeester/toestemming rechthebbende) en voor de herbegrafenis ter plaatse zijn in orde. Nu weet ik niet of Bosnië het verdrag van Straatsburg heeft geratificeerd en een lijkenpas is benodigd.

Reeds mijn dank voor uw welwillende medewerking.

Anthony Voskuijl

Antwoord:

Geachte heer Voskuijl,

Voor zover ik weet is Bosnië een land dat niet het Verdrag van Straatsburg heeft geratificeerd, dus dat valt in de categorie van het 4e lid van artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging: de overige gevallen. Dan is er alleen een verklaring nodig van de bevoegde autoriteit van het land vanwaar het lijk wordt aangebracht, waar de naam van de overledene op staat en de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd. Deze bevoegde autoriteit is voor Nederland de burgemeester.

Ik heb een lijstje van landen die de Overeenkomst van Straatsburg hebben geratificeerd, opgenomen als voetnoot bij de circulaire van 23 janurai 1876 over de afgifte van laissez-passer's voor internationaal vervoer van lijken. Deze circulaire is opgenomen in het Thematisch handboek lijkbezorging, onder 4.1.7.2.
Omdat het lijstje niet altijd actueel kan zijn (ik controleer vaak eens per jaar), kan het verstandig zijn om zelf even de ambassade of het consulaat van Bosnië te bellen en te vragen of men nog bepaalde eisen heeft. Dat kan überhaupt nooit kwaad natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >