Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematietermijn bij overlijden buitenland


27 mei 2009

Vraag nummer: 6569  (oude nummer: 13095)

Betrokkene is overleden in het buitenland. Crematie zal alhier plaatsvinden. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft verlof tot crematie af. Binnen welke termijn dient crematie plaats te vinden. Familie wil thans alsnog justitie inschakelen voor onderzoek.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Artikel 13 van het Besluit op de lijkbezorging zegt: "Indien een lijk Nederland is binnengebracht op een zodanig tijdstip dat begraving of verbranding binnen de door artikel 16 van de wet gestelde termijn van de vijfde dag na die van het overlijden niet mogelijk is, vindt de begraving of verbranding zo spoedig mogelijk daarna plaats." Er geldt dus geen vaste termijn; men moet naar redelijkheid kijken wat mogelijk is.

Dat de familie justitie wil inschakelen voor onderzoek, loopt waarschijnlijk op niets uit. Als men twijfels heeft over de doodsoorzaak of omstandigheden waaronder iemand overleed, moet men dat aanhangig maken bij de autoriteiten van het land van overlijden. De Nederlandse justitie kan geen onderzoek doen in het buitenland. Maar waarschijnlijk is er al een vorm van onderzoek geweest, dat is in de meeste landen automatisme. Men moet onderzoeken of er sprake is van een onnatuurlijke dood en als dat het geval is, moet er rapport worden uitgebracht aan de autoriteiten. Maar goed, er kan reden zijn om de zaak toch nog eens nader te onderzoeken. Maar dan waarschijnlijk in het buitenland.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE