Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Begraven in Belgie

30 november 2008

Vraag nummer: 5928 (oude nummer: 11845)

Geachte heer van der Putten,

Kunt u mij aangeven aan welke formaliteiten moet worden voldaan als een inwoner van Nederland begraven wenst te worden in Belgie?

En is in Belgie de regelgeving m.b.t. grafrust hetzelfde als in Nederland?

Vriendelijk bedankt voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is heel eenvoudig. Het is hetzelfde als voor Nederland.
U gaat in Nederland bij de gemeente aangifte doen van overlijden en neemt de verklaring van overlijden van de arts mee. Dan krijgt u van de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof tot begraving. Die is zowel in Nederland als in Belgie geldig.

Een overledene die per auto naar Belgie of Luxemburg wordt vervoerd heeft voor het passeren van de grens geen ander document nodig dan dat verlof tot begraving.

Artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging stelt:
"3. Het vervoer te land van een lijk, afkomstig uit Nederland, naar Belgiƫ of Luxemburg ter bezorging aldaar, of omgekeerd, geschiedt ongehinderd, indien de bevoegde autoriteit van de gemeente van overlijden ingevolge de wettelijke voorschriften een verlof tot begraving of verbranding heeft afgegeven en te zamen met het lijk niets wordt vervoerd dan grafkransen, bloemen en persoonlijke bezittingen van de overledene."

Met het Nederlandse verlof tot begraving mag in Belgie begraven worden. Simpeler kan niet.

Als u in Belgie een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode wil laten begraven, moet u een concessie aanvragen. Een concessie is wat men in Nederland een grafrecht noemt: het huren van een graf. De duur van de concessie wordt door de gemeente bepaald, met een maximum van vijftig jaar. Als men geen concessie aanvraagt, kan het graf na tien jaar verwijderd worden. Dat komt overeen met de termijn van grafrust in Nederland. Die termijn wordt in Nederland gewoonlijk ook gehanteerd voor algemene graven.
Een grafconcessie moet men aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven zal worden. Als de termijn van de grafconcessie verstreken is, wordt het graf ontruimd. Maar net als in Nederland zijn verlengingen ook mogelijk.
Voor meer informatie u het het best contact opnemen met de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van begraving in Belgie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder