Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven in Belgie


30 november 2008

Vraag nummer: 5928  (oude nummer: 11845)

Geachte heer van der Putten,

Kunt u mij aangeven aan welke formaliteiten moet worden voldaan als een inwoner van Nederland begraven wenst te worden in Belgie?

En is in Belgie de regelgeving m.b.t. grafrust hetzelfde als in Nederland?

Vriendelijk bedankt voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is heel eenvoudig. Het is hetzelfde als voor Nederland.
U gaat in Nederland bij de gemeente aangifte doen van overlijden en neemt de verklaring van overlijden van de arts mee. Dan krijgt u van de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof tot begraving. Die is zowel in Nederland als in Belgie geldig.

Een overledene die per auto naar Belgie of Luxemburg wordt vervoerd heeft voor het passeren van de grens geen ander document nodig dan dat verlof tot begraving.

Artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging stelt:
"3. Het vervoer te land van een lijk, afkomstig uit Nederland, naar Belgiƫ of Luxemburg ter bezorging aldaar, of omgekeerd, geschiedt ongehinderd, indien de bevoegde autoriteit van de gemeente van overlijden ingevolge de wettelijke voorschriften een verlof tot begraving of verbranding heeft afgegeven en te zamen met het lijk niets wordt vervoerd dan grafkransen, bloemen en persoonlijke bezittingen van de overledene."

Met het Nederlandse verlof tot begraving mag in Belgie begraven worden. Simpeler kan niet.

Als u in Belgie een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode wil laten begraven, moet u een concessie aanvragen. Een concessie is wat men in Nederland een grafrecht noemt: het huren van een graf. De duur van de concessie wordt door de gemeente bepaald, met een maximum van vijftig jaar. Als men geen concessie aanvraagt, kan het graf na tien jaar verwijderd worden. Dat komt overeen met de termijn van grafrust in Nederland. Die termijn wordt in Nederland gewoonlijk ook gehanteerd voor algemene graven.
Een grafconcessie moet men aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven zal worden. Als de termijn van de grafconcessie verstreken is, wordt het graf ontruimd. Maar net als in Nederland zijn verlengingen ook mogelijk.
Voor meer informatie u het het best contact opnemen met de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van begraving in Belgie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >