Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overleden zwager in 2011


7 november 2013

Vraag nummer: 36313

Hallo,

Mijn zwager is in 2011 overleden. Mijn zus was getrouwd met hem in gemeenschap van goederen.

Nu moet er nog aangifte worden gedaan voor 2011 (en 2012).

Tijdens het leven van mijn zwager heeft hij in 2011 niet meer gewerkt. Hij heeft wel inkomen ontvangen uit een uitkering BBZ; hij was zelfstandig.

Mijn zus heeft haar parttime werk opgezegd om thuis voor hem te kunnen zorgen tot aan zijn dood. In het hele jaar heeft zij wel inkomen ontvangen uit een ANW uitkering en deels door looninkomsten.

Vraag is nu hoe de aangifte te doen? Zijn er aftrekposten? Telt het afgekochte pensioentje mee als inkomen of hoeft dat niet?

Vervelende is dat mijn zus nu allerlei aanmaningen ontvangt van terug te betalen toeslagen omdat haar inkomen is vastgesteld aan de hand van een foutief ingediende aanslag 2011. Fout omdat niet alle gegevens blijken te kloppen en er naar mijn idee geen rekening is gehouden met eventuele aftrekposten.

Vast bedankt voor uw reactie!

Antwoord:

Geachte heer,

Deze rubriek is alleen bedoeld voor de wetgeving en regels voor begraven en cremeren. Dit is geen fiscale adviesrubriek.

Met wat algemene vragen via internet kan men geen aangiftebiljet correct invullen. Als u het zelf niet weet, is het verstandig om een belastingconsulent te raadplegen. Om de diverse posten goed te kunnen beoordelen, moet iemand de complete papieren bekijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: mogen 2 lichamen in 1 kist?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE